Leidinggevende horeca wijzigen

Hebt u een horecazaak met een Alcoholvergunning (voorheen drank- en horecavergunning), bijvoorbeeld een bar, café of restaurant? Dan moet u nieuwe leidinggevenden melden bij de gemeente.

Voorwaarden

Voorwaarden aan leidinggevenden:

  • 21 jaar of ouder.
  • Goed levensgedrag. De gemeente kan dit controleren, bijvoorbeeld bij de politie (zie Alcoholbesluit).
  • Kennis en inzicht sociale hygiëne (zie Alcoholbesluit).

U kunt online een melding doen van de nieuwe leidinggevende. U hebt hiervoor eHerkenning nodig.

U kunt zelf controleren of u en uw leidinggevenden zijn opgenomen in het Register sociale hygiëne.

Kosten

Een wijziging leidinggevende(n) horeca kost € 127,84 per persoon.

Hoe lang duurt het?

U hoort het besluit van de gemeente binnen 8 weken via de e-mail.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Of lukt het niet om dit online te regelen? Bel dan 14 071 (keuze 3) voor meer informatie.