Leidinggevende horeca wijzigen

Hebt u een horecazaak met een Alcoholvergunning (voorheen drank- en horecavergunning), bijvoorbeeld een bar, café of restaurant? Dan moet u nieuwe leidinggevenden melden bij de gemeente.

Voorwaarden

Voorwaarden aan leidinggevenden:

  • 21 jaar of ouder.
  • Goed levensgedrag. De gemeente kan dit controleren, bijvoorbeeld bij de politie (zie Alcoholbesluit).
  • Kennis en inzicht sociale hygiëne (zie Alcoholbesluit).

U kunt online een melding doen van de nieuwe leidinggevende. U hebt hiervoor eHerkenning nodig.

Wijzigen leidinggevende

U kunt zelf controleren of u en uw leidinggevenden zijn opgenomen in het Register sociale hygiëne.