Alcoholvergunning (voorheen drank- en horecavergunning)

Wilt u in een horecabedrijf alcohol schenken of in een slijterij sterke drank verkopen? Dan hebt u een alcoholvergunning nodig. Dit geldt ook voor verenigingen en stichtingen die alcohol willen schenken.

Ook 'speciale vormen' van horeca hebben een alcoholvergunning nodig, als ze alcohol verkopen. Bijvoorbeeld:

  • sportkantines
  • zorginstellingen
  • musea
  • bedrijfskantines of bedrijfsrestaurants
  • rouwcentra of crematoria

Voorwaarden

Wilt u een alcoholvergunning? Let dan op de voorwaarden voor de leidinggevenden en op de voorwaarden voor de ruimte waar alcohol wordt geschonken en/of verkocht.

Voorwaarden aan de ondernemer en leidinggevenden:

  • 21 jaar of ouder.
  • Goed levensgedrag. De gemeente kan dit controleren, bijvoorbeeld bij de politie (zie Alcoholbesluit).
  • Kennis en inzicht sociale hygiëne (zie Alcoholbesluit).

U kunt zelf controleren of u en uw leidinggevenden zijn opgenomen in het Register sociale hygiëne.