Alcoholvergunning (voorheen drank- en horecavergunning)

Wilt u in een horecabedrijf alcohol schenken of in een slijterij sterke drank verkopen? Dan hebt u een alcoholvergunning nodig. Dit geldt ook voor verenigingen en stichtingen die alcohol willen schenken.

Ook ‘speciale vormen’ van horeca hebben een alcoholvergunning nodig, als ze alcohol verkopen. Bijvoorbeeld:

 • sportkantines
 • zorginstellingen
 • musea
 • bedrijfskantines of bedrijfsrestaurants
 • rouwcentra of crematoria

Voorwaarden

Wilt u een alcoholvergunning? Let dan hierop:

 • de voorwaarden voor de leidinggevenden.
 • de voorwaarden voor de ruimte waar u alcohol schenkt en/of verkoopt.

Voorwaarden aan de ondernemer en leidinggevenden:

 • 21 jaar of ouder.
 • goed levensgedrag. De gemeente kan dit controleren. Bijvoorbeeld bij de politie (zie Alcoholbesluit).
 • kennis en inzicht sociale hygiëne (zie Alcoholbesluit).

U kunt zelf controleren of u en uw leidinggevenden zijn opgenomen in het Register sociale hygiëne.

Aanvragen

Nodig voor de online aanvraag:

 • e-Herkenning
 • plattegrond van pand met ligging, indeling, bestemming van ruimtes en grenzen van terrein (schaal 1:100)
 • huur- of koopovereenkomst van ruimte

Verenigingen en stichtingen

Aanvullende documenten voor verenigingen en stichtingen:

 • statuten
 • bestuursreglement

Als vereniging of stichting gebruikt u dit aanvraagformulier. U hebt hiervoor eHerkenning nodig.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Of lukt het niet om dit online te regelen? Bel dan 14 071 (keuze 3) voor meer informatie.

Kosten

Aanvraag van een Alcoholvergunning: € 633,84.

Besluit de gemeente dat u geen vergunning krijgt? Dan kunt u een deel van de kosten terugkrijgen. De teruggaaf is 25% van de verschuldigde kosten.

Hoelang duurt het?

U hoort het besluit van de gemeente binnen 8 weken via de e-mail.

Horecabedrijf zonder alcohol?

Begint u in Leiden een horecabedrijf zónder alcohol? Dan hebt u een drank- en horecaverlof nodig.