Reclame-uitingen plaatsen

Wilt u reclame-uitingen aan uw gevel of bij uw (bedrijfs)pand plaatsen? Dan hebt u als bedrijf of inwoner meestal een omgevingsvergunning nodig.

Vergunningcheck en aanvraag  

Doe altijd eerst de vergunningcheck om te  zien of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Kies bij de vergunningcheck het zoekwoord reclame. U krijgt dan de werkzaamheid: reclame of informatiebord plaatsen. Na het doorlopen van de vergunningcheck kunt u direct de vergunning aanvragen. Hiervoor moet u inloggen met DigiD. 

U moet in de binnenstad voldoen aan de regels in het Modellenboek Gevelreclame (pdf, 2,27 mb).

Meer informatie  

Bekijk ook de pagina Omgevingsvergunning aanvragen. Hier vindt u meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning, de kosten en hoelang het duurt. 

Lichtmastreclame en A0-displays 

 • Lichtmastreclame plaatsen: neem contact op met het Nationaal Publiciteitsbureau (NPB). Bel 088-1335555 of kijk op de website van het Nationaal Publiciteitsbureau.
 • Reclame plaatsen op A0-reclamedisplays (bevestigd aan lantaarnpalen): neem contact op met Hoffman Outdoor Media. Bel 050-5250525 of kijk op de website van Hoffman Outdoor Media.

Winkeluitstallingen

Wilt u een uitstalling bij uw winkel? En is dit geen reclame-uiting? U hebt geen vergunning nodig voor uitstallingen als deze bedoeld zijn om de ingang mooier te maken als:

 • de uitstalling binnen 100 centimeter van de gevel van de bijbehorende winkel blijft
 • de blindengeleidestrook en de ruimte 50 centimeter aan beide kanten van de strook vrij blijven van obstakels

U moet voldoen aan de regels in het Modellenboek Gevelreclame (pdf, 2,27 mb).

Stadsschoonvergunning aanvragen

Wilt u ramen beplakken of het muren beschilderen? En is dit geen reclame-uiting? Dan hebt u een stadsschoonvergunning (pdf, 58 kb) via de gemeente nodig. Voeg het ingevulde formulier stadsschoonvergunning (pdf, 58 kb) als bijlage toe aan het contactformulier

Stuur de volgende documenten mee:

 • kleurenfoto’s van bouwwerk, aangrenzende terreinen/panden en omgeving (bestaande laatst vergunde situatie).
 • gedetailleerde foto of tekening van gevel in nieuwe situatie. Meld soort, omvang en positie van reclame-uiting.
 • situatieschets/situatietekening (schaal 1:500)
 • overzicht van kleuren en materialen die u gebruikt

Kosten

Een stadsschoonvergunning kost € 117,60

Naar de balie

Kunt of wilt u dit niet online regelen? Bel dan 14 071 voor een afspraak en bezoek de gemeente. 

Neem, naast bovenstaande documenten, met u mee:

 • identiteitsbewijs
 • bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel (voor bedrijven)
 • machtiging van bedrijfseigenaar