In gebreke stellen van de gemeente

Wacht u op een beslissing van de gemeente en duurt dit langer dan de wettelijke beslistermijn? Dan kunt u de gemeente in het kader van de Wet dwangsom in gebreke stellen.

Voorwaarden

  • U heeft binnen de wettelijke beslistermijn over uw aanvraag of bezwaar geen beslissing ontvangen.
  • De wettelijke beslistermijnen zijn afhankelijk van het soort aanvraag of bezwaar (uitkering, parkeervergunning, bouwvergunning, enzovoorts). U kunt de wettelijke beslistermijnen opvragen bij degene die uw aanvraag of bezwaar behandelt.

Aanvragen

Vul het online formulier in. U hebt hiervoor uw DigiD nodig.

Hoe werkt het?

Na ontvangst van uw formulier heeft de gemeente nog 2 weken de tijd om een beslissing te nemen over uw aanvraag of bezwaar.

Na twee weken nog geen beslissing ontvangen? Vanaf dat moment heeft u recht op een vergoeding (= dwangsom). De eerste veertien dagen is de vergoeding € 23 per dag, de volgende veertien dagen € 35 per dag en vervolgens veertien dagen lang € 45 per dag, met een maximum van in totaal € 1.442. De maximale looptijd is 42 dagen.

Uitzondering

Het is niet mogelijk om het recht op dwangsom te gebruiken bij WOO-verzoeken (Wet Open Overheid) en voor melding openbare ruimte.