Subsidie Voortijdig schoolverlaten

Om het behalen van een startkwalificatie (minimaal diploma mbo-2) te stimuleren, of jongeren zonder startkwalificatie naar school of aan het werk te krijgen, kunnen organisaties in het voortgezet onderwijs en het mbo de subsidie Voortijdig schoolverlaters aanvragen.

Ook organisaties die aantoonbaar met het voortgezet onderwijs en het MBO samenwerken kunnen de subsidie aanvragen.

Voorwaarden

  • De doelgroep van de activiteiten bestaat uit jongeren onder de 27 jaar, en komt hoofdzakelijk uit Leiden
  • De activiteiten zijn aanvullend op de activiteiten die al in het kader van het regionale programma en/of de regionale kostendeling worden uitgevoerd en bekostigd
  • De activiteiten zijn bewezen effectief of hebben een vernieuwend karakter.

De subsidie wordt geweigerd als de geplande activiteiten:

  • Overlappen met activiteiten die door de Sterke Sociale Basis worden uitgevoerd.

en als:

  • er onvoldoende samenwerking is met lokale (onderwijs)partners, waaronder die in de Sterke Sociale Basis (indien nodig).