Onderwijs

De gemeente Leiden vindt het belangrijk dat elk kind of volwassene het onderwijs krijgt dat bij hem past. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

Schoolvakanties in Leiden

In Leiden hebben kinderen een dag vrij van school tijdens Leidens Ontzet (3 oktober). De andere vrije dagen en schoolvakanties in het jaar heeft de Rijksoverheid landelijk bepaald. Leiden valt daarbij in de regio Midden.

Gelijke kansen

De gemeente Leiden werkt aan gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren in het onderwijs.

    Voor ouders en verzorgers

    Voor professionals