Onderwijs

Welke school past bij uw kind? Wanneer is uw kind leerplichtig? Welke subsidies kunnen scholen bij de gemeente aanvragen? Op deze pagina staan links naar meer informatie voor zowel ouders/verzorgers als professionals.

Gelijkheid vindt de gemeente Leiden heel belangrijk. In Europees verband verband werkt de gemeente aan gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren in het onderwijs.

    Voor ouders en verzorgers

    Voor professionals