Vertrouwenspersonen jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van gemeenten, van wijk- of jeugdteams of van Centra voor Jeugd & Gezin (CJ&G).

Wat kan de vertrouwenspersoon doen?   

Het kan gebeuren dat je (of u) ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je (of u) er niet uitkomt met de hulpverlener van het wijk- of jeugdteam of CJ&G, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw (uw) verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je (uw) verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je (u) over je (uw) rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je(u) ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het wijk- of jeugdteam, of met het CJ&G.

Zo bereik je het AKJ

  • Bel naar: 088 555 1000
  • Mail naar: info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.