Levenloos geboren kind

Is uw kindje levenloos ter wereld gekomen? Dan kunt u een 'akte van geboorte (levenloos)’ laten opmaken. Dit is een officiële erkenning dat uw kind is geboren.

In een 'akte van geboorte (levenloos)' staat hetzelfde als in een geboorteakte. Deze akte wordt opgenomen in het overlijdensregister. Het kunnen opmaken van de akte is niet afhankelijk van de duur van de zwangerschap.

Opname in de Basisregistratie Personen

Vanaf 3 februari 2019 is het mogelijk om kinderen die levenloos geboren zijn op te nemen in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt ook met terugwerkende kracht. Dat wil zeggen dat ook kinderen die al lang(er) geleden levenloos ter wereld zijn gekomen bijgeschreven kunnen worden in de BRP.

Staat u ingeschreven in Leiden, dan kunt u dit in Leiden regelen. Hoe u dat kunt doen is afhankelijk van hoe de akte van uw levenloos geboren kindje is opgemaakt (en van of er wel een akte is opgemaakt). Bekijk hieronder de verschillende situaties.

Kindje geboren in Leiden

Is uw kindje geboren in Leiden dan zijn verschillende routes mogelijk. Bekijk de uitleg per situatie.

Er is een akte met voornamen

Vul het formulier Verzoek tot aanvullen van kindgegevens in de BRP (pdf, 109 kb) in. Onderteken het formulier, voeg een kopie van uw ID-bewijzen toe en stuur alles per post naar: Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden of digitaal als bijlage bij het contactformulier.

Er is een akte zonder voornamen

Vul het formulier Verzoek tot aanvullen akte met voornamen levenloos geboren kind (pdf, 123 kb) in. Op dit formulier kunt u ook aanvinken dat u uw kind wilt laten registeren in de BRP. Onderteken het formulier, voeg een kopie van uw ID-bewijzen toe en stuur alles per post naar: Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden of digitaal als bijlage bij het contactformulier.

Woont u niet in Leiden, dan sturen wij de akte aan uw woongemeente zodra we de namen op de akte hebben toegevoegd.

Er is geen akte opgemaakt

Maak een afspraak om de akte te laten opmaken. Neem bewijsstukken mee naar de balie. Voorbeelden van bewijsstukken:

  • verklaring arts of verloskundige
  • overlijdensadvertentie
  • bewijstukken van begrafenis of crematie (dit mag iets heel kleins zijn)

Na het opmaken van de geboorteakte worden ook de kindgegevens toegevoegd aan het BRP.

Bel 14 071 om de afspraak te maken.

Kindje geboren in een andere gemeente

Is uw kind geboren in een andere gemeente, vul dan het formulier Verzoek tot aanvullen van kindgegevens in de BRP (pdf, 109 kb) in. Onderteken het formulier, voeg een kopie van uw ID-bewijzen toe en stuur alles per post naar: Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden of digitaal als bijlage bij het contactformulier.
De gemeente Leiden vraagt de geboorteakte op in de gemeente waar het kindje ter wereld is gekomen.