Levenloos geboren kind

Is uw kindje levenloos ter wereld gekomen? Dan kunt u een ‘akte van geboorte (levenloos)’ laten opmaken. Dit is een officiële erkenning dat uw kind is geboren.

In een ‘akte van geboorte (levenloos)’ staat hetzelfde als in een geboorteakte. Deze akte wordt opgenomen in het overlijdensregister. Het kunnen opmaken van de akte is niet afhankelijk van de duur van de zwangerschap.

Opname in de Basisregistratie Personen

Sinds 3 februari 2019 is het mogelijk om kinderen die levenloos geboren zijn op te nemen in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan ook met terugwerkende kracht. Dus ook kinderen die al lang(er) geleden levenloos ter wereld zijn gekomen kunt u laten bijschrijven in de BRP.

Hoe regelt u dit?

Staat u ingeschreven in Leiden? Dan kunt u dit in Leiden regelen.
Bel 14 071 om een afspraak te maken bij de balie van het Stadskantoor.