Overlijden

Als er iemand is overleden, doet de uitvaartondernemer een officiële melding bij de gemeente. De gemeente geeft daarna toestemming voor begraven of cremeren.