Overlijden

Is er iemand overleden? Dan doet de uitvaartondernemer een officiële melding bij de gemeente. De gemeente geeft daarna toestemming voor begraven of cremeren.