Overlijden

Als er iemand is overleden, doet de uitvaartondernemer een officiële melding bij de gemeente. De gemeente geeft daarna toestemming voor begraven of cremeren.
Is uw kindje levenloos geboren? Dan kunt u een 'akte van geboorte (levenloos)’ laten opmaken. Dit is een officiële erkenning dat uw kind is geboren.