Geboorteaangifte doen

Hebt u een kind gekregen? Dan moet u binnen 3 dagen geboorteaangifte doen. U doet de aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. U kunt het online doen als uw kind is geboren in het LUMC. Anders maakt u een afspraak aan de balie.

Online aangifte doen

Is uw kind geboren in het LUMC? En heeft minimaal 1 van de ouders de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u online aangifte doen.

 • Heeft de andere ouder het kind voor de geboorte erkend? Dan kan deze andere ouder online aangifte doen van de geboorte van het kind.
 • De ouder die aangifte doet, heeft DigiD.
 • De ouder die aangifte doet, heeft een geboorteverklaring van het LUMC.
 • Hebt u een Akte van erkenning van een ongeboren vrucht? Voeg deze dan ook als bijlage toe.

De gemeente verwerkt een online aangifte binnen 3 werkdagen.
U krijgt hiervan een bevestiging.

Aangifte aan de balie doen

Voor aangifte aan de balie neemt u mee:

 • Geldig identiteitsbewijs: uw paspoort, Europese identiteitskaart of Nederlands vreemdelingendocument.
 • De verklaring van de arts of verloskundige.
 • Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner? En hebt u uw kind voor de geboorte erkend? Neem dan de erkenningsakte mee.
 • Hebt u uw kind niet erkend voor de geboorte? Dan kunt u tijdens de geboorteaangifte het kind erkennen. Lees op de pagina Kind erkennen hoe u dit regelt.
 • Wilt u uw kind laten bijschrijven in uw trouwboekje? Neem dan uw trouwboekje mee.

Een aangifte aan de balie verwerkt de gemeente direct.

Kies hieronder de afspraakknop die bij uw situatie past. Voor de ene afspraak is namelijk meer tijd nodig dan voor de andere.

Of

Hielprik en gehoortest zo snel mogelijk na geboorte

De hielprik en gehoortest moeten zo snel mogelijk na de geboorte gedaan worden. Is uw baby thuis geboren? Doe dan altijd binnen 3 dagen geboorteaangifte. Pas na de aangifte kan de hielprik en gehoortest gedaan worden. Baby’s die in het ziekenhuis worden geboren krijgen de hielprik en gehooronderzoek daar. Lees meer op de site van de Rijksoverheid.

Namen kind

Bekijk de mogelijkheden voor het kiezen van een achternaam voor uw kind op de pagina achternaam kiezen voor uw kind.

Na de aangifte

Na de aangifte maakt de gemeente een geboorteakte. We schrijven uw kind ook in de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) in.

Kosten

Het aangeven van de geboorte van uw kind is gratis. Wilt u een afschrift van de geboorteakte (een officiële kopie)? Dat kost € 16,60.

Hieronder kunt u zien tot wanneer u volgens de wet de tijd hebt om uw kind aan te geven.

Dag van geboorte – dag van aangifte

 • geboren op maandag – aangifte uiterlijk donderdag
 • geboren op dinsdag – aangifte uiterlijk vrijdag
 • geboren op woensdag – aangifte uiterlijk maandag
 • geboren op donderdag – aangifte uiterlijk maandag
 • geboren op vrijdag – aangifte uiterlijk dinsdag
 • geboren op zaterdag – aangifte uiterlijk dinsdag
 • geboren op zondag – aangifte uiterlijk woensdag

Woont u in Leiden?

 • De gemeente schrijft uw kind in Leiden in. U krijgt daarna de persoonslijst van uw kind. Daarin staat met welke namen uw kind staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). En wat het Burgerservicenummer (BSN) is van uw kind.
 • De gemeente geeft de geboorte van uw kind door aan een aantal instanties. Bijvoorbeeld aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de kinderbijslag. En aan organisatie die de hielprik geeft en de gehoortest doet.
 • Geef zelf de geboorte van uw kind door aan uw zorgverzekering.

Woont u in een andere gemeente?

 • De gemeente Leiden geeft de geboorte van uw kind door aan de gemeente waar u ingeschreven staat.
 • Uw eigen gemeente geeft de geboorte van uw kind door aan een aantal instanties. Bijvoorbeeld aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de kinderbijslag. En aan organisatie die de hielprik geeft en de gehoortest doet.
 • Geef zelf de geboorte van uw kind door aan uw zorgverzekering.

Trouwboekje

Hebt u online aangifte gedaan? Dan kunt u ervoor kiezen om de gegevens van uw kind op te (laten) nemen in uw trouwboekje. Dit hoeft niet. U mag zelf de achternaam van uw kind, de voornamen en de geboortedatum invullen in uw trouwboekje. U kunt het bijschrijven ook door de gemeente laten doen. Maak hiervoor een afspraak bij de balie. Het bijschrijven is gratis.

Kan de moeder of de andere ouder geen aangifte doen? Dan kan iemand anders aangifte doen:

 • Iemand die bij de geboorte aanwezig was, bijvoorbeeld een familielid of vriend(in).
 • Een meerderjarige huisgenoot van de moeder als zij thuis bevallen is.
 • Het hoofd van het ziekenhuis, de gevangenis of een andere inrichting waar de moeder is bevallen.
 • Is er niemand die het kind kan aangeven? Dan doet de burgemeester van de gemeente de aangifte. De burgemeester wijst hiervoor een ambtenaar aan.

De aangifte door iemand anders kan niet online. Bel 14 071 om een afspraak te maken om naar de balie te komen.

 • Wilt u de erkenning tegelijk met de aangifte van de geboorte regelen? Doe dan aangifte via een afspraak aan de balie in het Stadskantoor.
 • U kunt erkenning van het kind ook later regelen. Lees op de pagina Kind erkennen hoe u dat doet.

Hebt u uw kind erkend en wilt u ook gezag aanvragen?

Bent u niet gehuwd of geen geregistreerd partner? Hebt u wel uw kind erkend? Dan kunt u gezamenlijk gezag aanvragen. Bij gezamenlijk gezag zijn beide ouders de wettelijke vertegenwoordigers van het kind. Op www.rechtspraak.nl kunt u online het gezag van uw kind regelen.

Wilt u meer weten over gezag?

Kijk op www.rijksoverheid.nl.

Is uw kind in Nederland geboren, maar heeft het niet de Nederlandse nationaliteit? Kijk op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor meer informatie.

Is uw kindje voor of na de geboorte overleden? Dan helpen we u graag persoonlijk. Bel 14 071 voor het maken van een afspraak.