Asbest verwijderen voor bedrijven

Vindt u asbest in uw bedrijfsgebouw(en)? Dan moet u een risicoanalyse laten maken door een expert. Uit die analyse blijkt meestal dat het asbest verwijderd moet worden. U meldt deze werkzaamheden via het omgevingsloket.

Asbest hoeft niet altijd verwijderd te worden. Uitzonderingen zijn asbest in afdekplaten van een rookkanaal of asbest achter stookketels. Deze plekken mag u alleen nooit bewerken (boren, zagen, schuren of breken). Wordt uw bedrijfspand gesloopt en vindt u asbest? Dan moet u het wel laten verwijderen.

Voorwaarden

Meld minimaal 4 weken van tevoren:

  • wat de werkzaamheden zijn
  • soort (asbesthoudend) materiaal