Asbest verwijderen voor bedrijven

Als er asbest aanwezig is in uw bedrijfsgebouw(en), moet u een risicoanalyse laten maken. Uit die analyse blijkt meestal dat u het asbest moet laten verwijderen.

Wordt uw bedrijfspand gesloopt en vindt u asbest? Dan moet asbest altijd door een gecertificeerd bedrijf verwijderd worden. Vraag een offerte aan voor een risicoanalyse en het verwijderen van asbest bij een gecertificeerd bedrijf.

Voorwaarden

  • Asbest in bedrijfsgebouwen moet door een gecertificeerd bedrijf verwijderd worden.
  • Meld de werkzaamheden minimaal 4 weken van te voren bij het omgevingsloket
  • Meld wat de werkzaamheden zijn.
  • Meld om wat voor soorten (asbesthoudend) materiaal het gaat.