Wet- en regelgeving

Het gemeentebestuur stelt voor gemeentelijke aangelegenheden zelf regelgeving vast. De geldende regelgeving vindt u op de landelijke website www.overheid.nl.

Op Overheid.nl kunt u bijvoorbeeld zoeken naar:

  • Aanwijzingsbesluiten (zoals een aanwijzing van een gebied waarin het verboden is om alcohol te nuttigen)
  • Algemeen verbindende voorschriften / verordeningen (zoals de APV)
  • Beleidsregels
  • Overige regelingen (zoals subsidieregelingen en bevoegdhedenregelingen).

Veel gezochte wet- en regelgeving