Stukken gemeenteraad

Op Politiek Portaal vindt u het vergaderschema, de agenda’s en stukken van de gemeenteraad. Onder de kop ‘documenten’ staan de ingekomen brieven die de raad heeft ontvangen en de schriftelijke vragen van de raad aan het college van burgemeester en wethouders. Meer informatie over de gemeenteraad is te vinden op gemeenteraad.leiden.nl.