Wet- en regelgeving

Het gemeentebestuur stelt zelf regels vast voor dingen die spelen in Leiden. Deze regels vindt u op de landelijke website www.overheid.nl.

Op overheid.nl kunt u bijvoorbeeld zoeken naar:

  • Aanwijzingsbesluiten (zoals een aanwijzing van een gebied waarin het verboden is om alcohol te drinken in de openbare ruimte)
  • Algemeen verbindende voorschriften / verordeningen (zoals de APV=Algemene Plaatselijke Verordening)
  • Beleidsregels
  • Overige regelingen (zoals subsidieregelingen en bevoegdhedenregelingen).

Veelgezochte wet- en regelgeving