Gemeentelijk beleid

De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het gemeentebestuur. Zij maken plannen voor de stad Leiden. Dit beleid wordt uitgevoerd door ambtenaren en/of instanties.

Collegebesluiten en beleid(stukken)

Bent u op zoek naar collegebesluiten of een bepaald beleidsstuk (bijvoorbeeld de Cultuurnota of hondenbeleid)? Dat kan via Parlaeus. De stukken van voor 13 maart 2024 zijn terug te vinden via iBabs. En besluiten voor november 2018 vindt u via Politiek Portaal. Gebruik de zoekfunctie. Let op, u vindt naast (vastgesteld) beleid ook bijvoorbeeld brieven aan het college of ingekomen stukken voor de gemeenteraad. U kunt de zoekresultaten filteren op onder andere periode of documentsoort.

Inspraak

Geef uw mening over een besluit dat het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad gaat nemen via Inspraak.

Inspreken bij de gemeenteraad

Door in te spreken bij de raadscommissies kunt u de gemeenteraad vertellen wat u van een plan vindt en of u vindt dat de raad voor of tegen een plan moet stemmen, of het plan moet (laten) aanpassen. Alle inwoners van Leiden mogen komen inspreken. De raadsleden wegen alle meningen en informatie mee in hun besluit over een raadsvoorstel.

Participatie

U kunt meedoen aan beleidsontwikkeling door (burger)participatie. Denk en doe bijvoorbeeld mee op het online participatie-platform van de gemeente Leiden.