Hebt u een plan, idee of (burger)initiatief?

De gemeente Leiden stimuleert bewoners om zelf initiatief te nemen. U kunt daarvoor gebruikmaken van verschillende regelingen, zoals bijvoorbeeld Samen aan de Slag of de verschillende subsidies. Heeft u een plan of (burger)initiatief en wilt u weten op welke manier de gemeente u hierbij kan helpen? Laat ons dat weten via  het contactformulier.

We brengen u graag in contact met de juiste wijkregisseur, afdeling of partners in de stad om uw plan verder te brengen.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Nadat we uw formulier hebben ontvangen, nemen we contact met u op, bespreken uw plan en kijken we samen hoe de gemeente met uw idee om kan gaan.  De gemeente beoordeelt of en hoe de gemeente u bij uw initiatief kan helpen.

Kan de gemeente u niet kan helpen bij uw plan of initiatief? Bijvoorbeeld omdat uw plan niet past bij het beleid van de gemeente of als er niet voldoende draagvlak is voor uw plan? Dan laten we u dat weten.

Indienen van plan of burgerinitiatief bij de gemeenteraad

Als u dat wil, kan de gemeente u daarna helpen om het initiatief bij de gemeenteraad in te dienen. Meer over het indienen van een plan of burgerinitiatief leest u in hoofdstuk 5 van de participatieverordening 2019.