Vogelwijk en Raadsherenbuurt

De riolering in de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt is aan vervanging toe. Omdat de straten voor deze werkzaamheden toch open moeten, combineert de gemeente de rioolvervanging met het vernieuwen van de straten, stoepen en het groen. Daarnaast past de gemeente zogeheten klimaatadaptieve maatregelen toe. Hiermee zijn de Vogelwijk en Raadsherenbuurt straks voorbereid op het veranderende klimaat met heftige regenbuien, droogte en hitte.

Riolering

De riolering voor vuil water is na jaren trouwe dienst aan vervanging toe. Hiervoor in de plaats komt een gescheiden rioolstelsel voor vuilwater en hemelwater. Dit gescheiden stelsel voorkomt vermenging van het relatief schone regenwater met het vuile water van bijvoorbeeld toiletten en wasmachines. Alleen het vuile water wordt straks gezuiverd, het regenwater wordt direct afgevoerd naar de sloot. Om daarnaast het grondwaterpeil te reguleren, wordt in beide wijken een drainagesysteem aangebracht. Deze klimaatadaptieve maatregel voorkomt dat de ondergrond uitdroogt en scheurt.

Straten, verkeer en groen

De gebakken klinkers en de natuursteenbanden die nu in de straten en parkeervakken liggen, worden waar mogelijk opnieuw gebruikt. Het is de wens van de gemeente om zo veel mogelijk materialen te hergebruiken.

De wegen, parkeerplaatsen en trottoirs worden duurzaam en veilig ingericht. De parkeerplaatsen worden met witte stenen gemarkeerd. Ook komen er betaalautomaten in de straten te staan, omdat de Vogelwijk en Raadsherenbuurt vallen onder de parkeerzone B2. De fietsroute over de Nachtegaallaan wordt verbeterd, dit wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland.

Waar ruimte is, wil de gemeente verschillende soorten bomen en planten toevoegen. Dit is belangrijk om toekomstige klimaatveranderingen beter op te kunnen vangen. Bomen en groen verkoelen de openbare ruimte en houden water in de ondergrond langer vast. Dit zorgt ook voor koelte en voorkomt uitdroging.

Energietransitie

Voor de aanleg van een toekomstig energienet reserveert de gemeente nu vast ruimte in de ondergrond. Uit onderzoek van het bewonersinitiatief Stichting Vogelwijk Energiezuinig blijkt dat het niet haalbaar is om tegelijk met de aanleg van de riolering een nieuw energienet aan te leggen. De actuele stand van zaken vindt u op hun website.

Uitvoering

De werkzaamheden in de Vogelwijk zijn nu in volle gang en duren nog tot halverwege 2024. Volgens planning starten de werkzaamheden in de Raadsherenbuurt in het vierde kwartaal van 2024.  

Planning

Start uitvoering

juni 2023

Start uitvoering Raadsherenbuurt fase 1 en 2

4e kwartaal 2024

Veelgestelde vragen

De werkzaamheden aan de riolering en aan de bestrating gaan tot de erfgrens. De gemeente legt een rioleringsbuis vanaf het hoofdriool tot de erfgrens. De bewoners kunnen de rioolaansluiting vanaf de erfgrens naar hun woning vervangen als dat nodig is. De gemeente wilt u graag adviseren/helpen bij een mogelijke vervanging van uw huisaansluiting op uw eigen terrein en de aanleg van een extra aansluiting voor het regenwater. Wij zullen u in een later stadium voor de uitvoering hier uitgebreider over informeren via een bewonersbrief.

In het definitief ontwerp voor fase 1 staat hoeveel parkeerplaatsen er terugkomen in de wijk. Voor de Vogelwijk zijn dit er 340 van de huidige 379; voor de Raadsherenbuurt is de uiteindelijke inrichting van het Rozenplein nog van invloed, maar er komen in ieder geval 206 van de 211 parkeerplaatsen terug. Binnen het gebied van fase 2 kunnen bewoners hierover op verschillende momenten hun mening geven. Daarbij is de nieuwe Parkeervisie met parkeernormen ook een belangrijke leidraad.

We ontwerpen en werken zo veel mogelijk om de bomen heen, omdat we zo min mogelijk bomen willen kappen. Eventueel wordt een boom waar mogelijk verplaatst. Alleen als het echt niet anders kan – zoals bij mogelijk gevaar bij de aanleg van de riolering of als de boom in hele slechte conditie is – wordt de boom gekapt. Gekapte bomen worden gecompenseerd met nieuwe bomen in de buurt.

We willen graag de biodiversiteit verbeteren door meer inheemse bomen en planten te planten. Ook moet de wijk beter bestand worden tegen toekomstige klimaatveranderingen, zoals hevige regenbuien en lange periodes van droogte en hitte. Dat kan bijvoorbeeld door stenen te vervangen door groen. Kortom, meer bomen, bloemen en gras in de wijk.

Jazeker, u kunt op eigen initiatief en kosten uw eigen tuin vergroenen. Kijk op www.gagoed.nl voor meer informatie en tips.

Nieuwsberichten over het project verschijnen in Stadsnieuws, de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. U kunt zich abonneren, klik daarbij interessegebied Boerhaavedistrict aan.

Daarnaast hebben we een huis-aan-huis nieuwsbrief die vier keer per jaar verschijnt en ontvangt u een bewonersbrief als er een nieuwe fase van het project aanbreekt. Wanneer we bij u in de buurt starten met de werkzaamheden, ontvangt u hier ook een brief over.

Bekijk daarvoor het filmpje op Youtube.

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Nieuws

Rijnsburgerweg in één richting dicht vanaf 25 maart

Vanwege werkzaamheden is de Rijnsburgerweg van maandag 25 maart tot en met vrijdag 19 april aan één kant (in de...

Hoofdproject:

Wijken klaar voor de toekomst

In een groot aantal wijken wordt het riool de komende jaren vervangen. Tegelijk met de rioolwerkzaamheden worden straten opgeknapt en groener ingericht.