Verbeteren kades

De kades in Leiden pakken we de komende jaren aan. Het gaat in totaal om 13 kilometer op 114 locaties. We starten met de kades die er het slechtst aan toe zijn. Als een stuk kade klaar is, zijn de bijbehorende bomen aan de beurt. Zij krijgen meer plek om te groeien. Daardoor kunnen de bomen een grotere bijdrage gaan leveren aan de verkoeling in de binnenstad.

Wat is er aan de hand?

De kades in Leiden hebben een L-wand. Deze L-wand is van beton. Aan het einde van zo’n betonnen L-wand zit een houten achterschot. Dit schot houdt het zand onder de weg vast. De houten schotten zijn 40 jaar oud. De schotten zijn op verschillende plekken rot. Daardoor kan er zand uit spoelen. Dit kan leiden tot gaten in de weg. Daarom plaatsen we voor de kade een nieuw schot.

Wat gaat er gebeuren?

Aan de kant van het water zetten we een stalen scherm. De ruimte die ontstaat tussen het stalen scherm en het schot vullen we op met een licht opvulmateriaal. Op deze manier kan er geen zuurstof bij de palen komen. Omdat deze constructie waterdicht is, plaatsen we een buis met gaatjes (drain) in de bak. Deze drain staat in verbinding met de gracht. Dit zorgt ervoor dat er in de bak niet teveel of te weinig grondwater aanwezig is.

Deze werkzaamheden voeren we voornamelijk vanaf het water uit.

Verbetering voor bomen

Na afronden van het herstelwerk werken we nog aan de groeiplaatsen van bomen. Deze krijgen een betere plek om te groeien en bloeien.

We verwijderen de bodem direct rondom de bomen en vervangen deze door goede bomengrond. Waar mogelijk vergroten we ook de boomspiegels. En brengen we onder de verharding boomgranulaat aan. Bomengranulaat is een mengsel van grond dat speciaal is ontwikkeld voor het planten van bomen onder verhardingslagen die zwaar worden belast, zoals parkeerplaatsen en wegen

Het verbeteren van de groeiplaatsen is om twee redenen nodig. De huidige groeiplaatsen zijn vaak klein waardoor de bomen bij de kades niet tot volle wasdom komen. Door de groeiplaats te verbeteren dragen de bomen meer bij aan verkoeling van de omgeving. Daarnaast kan de boom betere wortels aanleggen, waardoor deze steviger staat en de wortels minder snel in de weg zitten.

Planning

Start 1e plaatsing stalen schermen

1e kwartaal 2024

Start 1e groeiplaatsverbeteringen bomen

3e kwartaal 2024

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.