Park de Zwijger

Park de Zwijger staat voor fijn, groen, verkeersveilig en bereikbaar wonen in Leiden-Noord.

In Park de Zwijger zullen honderden nieuwe betaalbare woningen worden gerealiseerd met daarbij een groene verbinding tussen twee gebieden. Het doel is om met Park de Zwijger van het noordelijke deel van Leiden een nieuwe, duurzame wijk te maken. Door de Willem de Zwijgerlaan, vanaf de onderdoorgang bij de Kooilaan tot en met de kruising met de IJsselmeerlaan, verdiept aan te leggen kan er bovenop een dakpark worden gemaakt. De verdiepte ligging van de Willem de Zwijgerlaan met het dakpark maakt de groene verbinding mogelijk, maar tegelijkertijd is hierdoor de nieuwe Verlengde Kooilaan noodzakelijk voor een goede aansluiting op de Willem de Zwijgerlaan.

De doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers wordt hiermee verbeterd en het wonen rondom een belangrijke verkeersroute door de stad wordt prettiger gemaakt. Wandel je straks door Leiden-Noord, dan merk je dat er meer en groenere wandelroutes zijn en je makkelijker de Willem de Zwijgerlaan kan oversteken. Liever op de fiets? Dan kruis je minder vaak een auto. Kortom, de verkeersveiligheid, bereikbaarheid én leefbaarheid worden beter.

Touw

Het projectgebied Touw is gelegen in Leiden-Noord op de hoek van de Sumatrastraat en de Antillenstraat en maakt deel uit van gebiedsontwikkeling Park de Zwijger. Er bevinden zich nu speeltoestellen, een voetbalkooi en groen. Het doel is om op deze locatie drie gebouwen te realiseren met maximaal 50 woningen. De voetbalkooi wordt op een andere plek in de wijk teruggeplaatst. Hierover gaat de gemeente participeren met de omgeving. Met de bouw van deze woningen komt er meteen een verhuisbeweging in gang voor de bewoners uit de rest van de gebiedsontwikkeling. Het ontwerpbestemmingsplan ligt zes weken ter inzage, in deze periode kunnen zienswijzen op het plan worden ingediend.

Planning

Start participatie Leidse Ring Noord

1e kwartaal 2024

Vaststellen bestemmingsplan

2e Kwartaal 2024

Meer informatie

Nieuws

Participatieplan Park de Zwijger en Willem de Zwijgerlaan vastgesteld

De woningen van woningcorporaties De Sleutels en Ons Doel aan de Willem de Zwijgerlaan zijn aan vernieuwing toe. Ook de Willem de Zwijgerlaan zelf moet op de schop om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.