P.J. Blokhof

Projectontwikkelaar FSD wil op de hoek van de Hoge Rijndijk 5 en de P.J. Blokstraat woningen bouwen in de vorm van een groen hof, met aandacht voor de cultuurhistorische waarden van dit stukje Leiden.

In de P.J. Blokstraat staat een bedrijfshal van Europcar en een pompstation dat grenst aan de Hoge Rijndijk. Ontwikkelaar FSD heeft een plan ingediend om woningen te bouwen op deze plek. Dit plan is in augustus 2020 goedgekeurd door de gemeente Leiden. De vraag naar nieuwe woningen is groot in Leiden. Met het maken van woningen op de plek van deze bedrijfshal wordt een bijdrage geleverd aan deze vraag. 

Plannen P.J. Blokhof

Er worden 38 woningen gebouwd, met een ingang aan de straat. Het zijn 26 koopwoningen en 12 sociale huurwoningen met gemeenschappelijke binnentuinen. Het aantal sociale huurwoningen is ongeveer 30% van het totale aantal woningen. De woningen verschillen in grootte van 49 m2 tot 160 m2. Er komt een garage voor zowel de auto’s voor (een deel van) de toekomstige bewoners als de auto’s van Europcar. Het nieuwe kantoor van Europcar wordt kleiner dan het kantoor dat er nu staat. Het pompstation blijft voorlopig staan.

Duurzaamheid

In het ontwerp is veel aandacht voor duurzaamheid, onder andere door de groene inrichting van de hofjes, duurzame energieopwekking, warmtepompen, zonnepanelen en groene daken.

Nota van Uitgangspunten

In september 2021 stelde de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten vast. Hierin zijn de randvoorwaarden van het project opgenomen. Aan de Nota van Uitgangspunten is een uitgebreid participatietraject met bewoners en ondernemers uit de buurt voorafgegaan.

Planning

Ontwerp bestemmingsplan en omgevingsvergunning ter inzage

begin 2023

Gemeenteraad neemt besluit over ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning

midden 2023

Start sloop en bouw

najaar 2023

Documenten