Pesthuiscomplex

Deelproject van Leiden Bio Science Park

Het monumentale Pesthuiscomplex, dat bestaat uit het Pesthuis, de terreininrichting en bijgebouwen, wordt toegankelijk voor alle Leidenaren. Met een foodhall, werkruimtes, hostel, shortstay, horeca, kunst en cultuur wordt het een ontmoetingsplek voor iedereen.

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie vormen het Pesthuiscomplex en het Van Leeuwenhoekpark één geheel: een samenspel tussen groen, water en historie. Het geheel zal bestaan uit drie openbare ruimtes (kamers): een park, een tuin (het voorterrein) en een hof in het Pesthuis. De wandeling rondom het Pesthuis zal in ere worden hersteld met een (wisselende) kunstroute. Een nieuw paviljoen wordt de voorpost van het Pesthuis. Het vormt met het achterliggende Pesthuis een kasteelachtig ensemble aan het water van het Van Leeuwenhoekpark.

De toepassing van de functies in 24-uursgebruik dragen bij aan de toekomstige ontwikkeling van het Pesthuis als onderdeel van het Leiden Bio Science Park als Innovation District.

Stedenbouwkundig plan

Het college van burgemeester en wethouders heeft in oktober 2021 het stedenbouwkundig plan herontwikkeling Pesthuiscomplex aangeboden aan de gemeenteraad. Het plan is door de ontwikkelaar, de Citystone Group, opgesteld. Na vaststelling van het plan door de gemeenteraad liggen de ruimtelijke kaders en de programmatische invulling vast. In het stedenbouwkundig plan zijn het toekomstig gebruik van het complex en bijbehorende terrein omschreven. 

Om te komen tot dit stedenbouwkundig plan is een participatieproces gevolgd. Citystone Group heeft o.a. gesprekken gevoerd met omwonenden en ondernemers en instellingen in de omgeving, mensen te woord gestaan op de informatiemarkt LBSP en een informatieavond georganiseerd in samenwerking met Erfgoedcafé.

Bestemmingsplan

Het stedenbouwkundig plan is vertaald naar een ontwerpbestemmingsplan. Dit maakt de herontwikkeling van het Pesthuiscomplex juridisch-planologisch mogelijk. De verwachting is dat het bestemmingsplan in november door de gemeenteraad kan worden vastgesteld.

Planning

Vaststellen bestemmingsplan gemeenteraad

November 2023

Start bouw

Voorjaar 2024

Oplevering Pesthuis en openbare ruimte in de omgeving

Begin 2025

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Hoofdproject:

Leiden Bio Science Park

Het Leiden Bio Science Park is belangrijk voor Leiden als internationale kennisstad. Tot 2025 komen er steeds meer bedrijfsgebouwen, woningen...