Kaasmarkt

De gemeente wil van de Kaasmarkt een aantrekkelijk groen binnenstadsplein aan het water maken. We willen het plein opnieuw inrichten en het groener maken. Daarnaast is het op twee plekken aan de randen van het plein mogelijk om op kleine schaal woningen te bouwen.

Wat gebeurt er met het plein?

Op 13 juli 2021 heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor het opnieuw inrichten van de Kaasmarkt als groen binnenstadsplein aan het water. We brengen de historische lijnen weer terug, en we maken de verschillende ruimtes op het plein tot een logisch geheel.

Wat betekent dat voor de woningbouw?

De gemeente wil op een aantal plekken aan de randen van de Kaasmarkt woningbouw mogelijk maken. Het gaat om de volgende plekken:

  • Hoek Middelweg. Aan de zuidkant van de Kaasmarkt staat een muur met daarachter een onbebouwd privé-(parkeer)terrein. Hier heeft eerder bebouwing gestaan en de wens is om daar weer bebouwing terug te brengen.
  • Hoek Koppenhinksteeg. Op de hoek van de Kaasmarkt en de Koppenhinksteeg kan woningbouw gerealiseerd worden.

Voor de verschillende plannen zijn aanvragen ingediend. Hoe ze er precies uit komen te zien, is nog niet bekend. De gemeenteraad heeft eerder besloten dat bebouwing vanaf de Hooigracht langs de Oude Rijn niet meer gaat gebeuren.

Hoe gaan we verder met participatie?

In aanloop naar 2025 start de gemeente weer een participatietraject voor het ontwerpproces.

Planning

Ontwerpfase in overleg met de omgeving

In aanloop naar 2025

Uitvoeringsfase afhankelijk van Autoluwe Binnenstad

2025

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.