Humanities Campus

Het project Humanities Campus is een samenwerking tussen de gemeente en de Universiteit Leiden. De universiteit vernieuwt de Faculteit Geesteswetenschappen gelegen aan de Witte Singel en de Doelenzijde. De Humanities Campus moet een aanwinst zijn voor de stad Leiden. Het geeft de stad de kans om de functie van universiteitsstad en haar positie als internationale Kennisstad te versterken.

De faculteit Geesteswetenschappen is de afgelopen jaren flink gegroeid. De Universiteit Leiden en de gemeente willen deze sterke positie verder uitbouwen. Het doel is om een aantrekkelijke, inspirerende en toekomstgerichte omgeving te maken voor wetenschappers, studenten, medewerkers en bezoekers. Het gebied maakt deel uit van het Singelpark en wordt zo goed mogelijk verbonden met de historische binnenstad en de universiteitsbibliotheek. Er komt een nieuw groen campushart waar de nieuwe onderwijsgebouwen Reuvens en Lipsius Zuid een plek krijgen.

In het najaar van 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over een aangepast beeldkwaliteitsplan en het ontwerp bestemmingsplan. 

De uitvoering van het project gaat in fases en zal in 2033 gereed zijn.

Planning en projecten

Vaststelling beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan

Zomer 2024

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Documenten