Turkoois

Deelproject van De Mors

Turkoois is de naam voor het nieuwbouwproject aan de Turkooislaan 131. Op deze plek komen 135 woningen, waarvan het grootste gedeelte met 120 woningen sociale huur is. Eind 2020 heeft Portaal het project Turkoois overgenomen van de toenmalige ontwikkelaar, De Raad Vastgoed. Het project is sinds augustus 2023 in uitvoering.

Ontwerp gebouw

In het eerdere ontwerp van het project Turkoois was er nog geen goede oplossing voor parkeren. De opzet van het ontwerp is nu veranderd en de entree van het gebouw is verplaatst, om zo meer parkeerplaatsen op eigen terrein te maken. De aangepaste opzet voor het gebouw is uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp (VO). In de tweede helft van 2022 heeft Portaal de omgevingsvergunning aangevraagd. Deze vergunning is uiteindelijk in 2023 verleend. In juni 2023 heeft Portaal nog een wijziging op de verleende vergunning aangevraagd. Het gebouw is aangepast en neemt enkele meters minder ruimte in beslag doordat bijvoorbeeld 1 lift is komen te vervallen. Deze wijziging op de verleende vergunning is door de gemeente in augustus 2023 verleend.

Bent u benieuwd naar het voorlopig ontwerp? Bekijk dan de website van Portaal

Ontwerpbestemmingplan

Om het nieuwe appartementencomplex te kunnen bouwen, was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Hiervoor zijn onderzoeken uitgevoerd en is een bestemmingsplan gemaakt. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Tijdens deze periode kon iedereen die dat wilde, een reactie geven op het ontwerp-bestemmingsplan. Er zijn geen reacties ingediend. De gemeenteraad heeft in juni 2022 ingestemd met het bestemmingsplan. In september 2022 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en in werking getreden.

Openbare ruimte

De gemeente is in 2021 met een rioleringsproject begonnen. Bij dit rioleringsproject wordt ook de openbare ruimte in de diverse woonbuurten van de Mors opnieuw ingericht. Het bouwplan Turkoois bestaat ongeveer uit het gebied binnen de omtrek van de bebouwing, aangevuld met de strook voortuinen. Het gebied dat daarbuiten valt, is onderdeel van de openbare ruimte. De ruimte rondom het bouwplan Turkoois komt aan de beurt in de volgende fase van het rioleringsproject Hoge Mors, deel Maansteenpad, Smaragdlaan en Turkooislaan. Zoals de aanleg van een tiny forest, een mini-bosje met alleen planten- of boomsoorten uit eigen land. We zorgen ervoor dat het gebouw Turkoois, de directe ruimte in en om het gebouw en de openbare ruimte zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden.

Sloop van het bestaande gebouw

Een aannemer heeft in opdracht van Portaal het bestaande gebouw in 2022 gesloopt. In augustus 2023 is de bouw van start gegaan. Aannemer De Raad Bouw heeft eerst de lussen geslagen om de warmte-koude installatie aan te leggen. Daarna is in oktober 2023 de bouw van het appartementencomplex gestart. De fundering wordt gemaakt via een schroeftechniek. De aannemer verricht geen traditionele heiwerkzaamheden. De bouw duurt tot medio 2025.

Nota van Uitgangspunten

In april 2019 stelde de gemeenteraad voor dit project een Nota van Uitgangspunten vast. De nota geeft aan wat de uitgangspunten zijn, waaraan het bouwplan moet voldoen. En geeft dus de mogelijkheden en grenzen aan voor de verdere uitwerking van de bouwplannen.

Meer weten?

Direct omwonenden worden door woningcorporatie Portaal regelmatig via een persoonlijke brief of nieuwsbrief geïnformeerd. Op de projectenpagina van Portaal leest u de laatste informatie over de nieuwbouw.

Planning

Start bouw

tweede kwartaal 2023

Oplevering

medio 2025

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Hoofdproject:

De Mors

De wijk De Mors (Transvaalbuurt, Lage Mors en Hoge Mors) is in ontwikkeling. De komende jaren worden er woningen gebouwd en wordt de openbare ruimte anders ingericht. Daarnaast wordt het riool vervangen en zal De Mors in 2035 aardgasvrij zijn.