Corantijnstraat en Paramaribostraat

Stichting Portaal gaat in de Corantijnstraat en Paramaribostraat, in het noordelijke deel van de wijk de Kooi, 2 nieuwe appartementengebouwen bouwen met sociale huur appartementen. Ook de woonomgeving wordt opnieuw ingericht.

De bestaande, verouderde portiekflats met 88 appartementen worden gesloopt. Hiervoor in de plaats bouwt Portaal 4 nieuwe woonblokken met 176 duurzame sociale huurwoningen. Portaal heeft voldoende draagvlak onder de bewoners gevonden voor de plannen. Er komen nieuwe woonblokken terug met diverse appartementen, die verschillen in grootte en aantal kamers. Bij het bouwen en inrichten van de groene buitenruimte is er aandacht voor biodiversiteit en het tegengaan van droogte, wateroverlast en hittestress.

De gemeente en Portaal willen graag dat er meer woningen worden gebouwd, omdat de woningnood in Leiden groot is.

Nota van uitgangspunten

De bewoners zijn betrokken geweest bij de concept Nota van uitgangspunten. Hierin staan de uitgangspunten en randvoorwaarden waaraan de bouwplannen moeten voldoen. 

De gemeenteraad heeft op 9 november 2021 de Nota van uitgangspunten vastgesteld. Zie ook het raadsbesluit

Planning

Nota van Uitgangspunten vastgesteld door gemeenteraad

9 november 2021

Vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad

oktober 2023

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Documenten