Zero-emissiezone

Vanaf 1 januari 2025 stelt Leiden een zero-emissiezone in voor vracht- en bestelauto’s. Wat is een zero-emissiezone en wat betekent dit voor u?

Wat is een zero-emissiezone?

De zero-emissiezone is een gebied waar zakelijke bestel- en vrachtauto’s alleen mogen inrijden als ze geen schadelijke stoffen uitstoten. Dit betekent dus dat bestel- en vrachtauto’s op diesel, benzine, LPG of biodiesel niet de zero-emissiezone in mogen. U mag er wel in als u met een batterij-elektrisch of waterstof-elektrisch voertuig rijdt. 

De zero-emissiezone in Leiden

De zero-emissiezone bestaat uit de historische binnenstad binnen de singels en het Stationspleingebied. Let op: de zero-emissiezone geldt niet voor de Stationspleintunnel onder het Stationsplein, die onderdeel is van de ringweg.

Mag uw bestel- of vrachtauto in 2025 de stad nog in?

  • Doe de kentekencheck om te kijken tot wanneer uw vracht- of bestelauto de zero-emissiezone mag inrijden 
  • Om de overstap voor ondernemers haalbaar te maken, geldt voor een paar voertuigcategorieën een overgangsregeling. Ook zijn er vrijstellingen en ontheffingen afgesproken. Bijvoorbeeld op bijzondere voertuigen, lange levertijden en bijzondere financiële omstandigheden.
  • Hebt u een bestel- of vrachtauto, maar gebruikt u die niet voor een bedrijf? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. U moet dan kunnen aantonen dat u de bestel- of vrachtauto niet bedrijfsmatig gebruikt.

Waar kan ik een ontheffing aanvragen?

Er komt een landelijk, centraal loket voor het aanvragen van een ontheffing. De gemeente kan zelf maatwerk leveren via de ontheffing op basis van de hardheidsclausule. Bijvoorbeeld voor ondernemers die de overgang naar zero-emissie niet kunnen betalen of erdoor failliet dreigen te gaan. 

Naar verwachting is het loket half 2024 open. De laatste informatie hierover staat op de website van Op weg naar ZES.

Vrachten bundelen nog beter!

Uw bedrijfsauto’s vervangen door een elektrisch model is een belangrijke stap, maar is dit wel altijd nodig? Door samen te werken met aanbieders van logistieke oplossingen, vrachten te bundelen en slimmer te organiseren, valt in veel gevallen nog meer winst te behalen. Bekijk de mogelijkheden en welke hulp de gemeente hierbij biedt op de pagina Hulp bij de overstap naar uitstootvrij goederenvervoer, 

Slimmer werken

Een voorbeeld van slimme en efficiënte stadslogistiek is te vinden bij de ondernemers van de Heren- en Doezastraat. Zij hebben met elkaar een bakfiets aangeschaft om gezamenlijk bestellingen in Leiden te bezorgen.

Nieuwe bestelauto nodig?

Bent u in de komende jaren toe aan een nieuwe bestelauto? Dan is het verstandig om rekening te houden met de toekomstige zero-emissiezones. Dan kunt u zonder problemen deze zones in blijven gaan. Overstappen op een bestelauto zonder uitstoot is nu aantrekkelijk door de verschillende fiscale- en subsidieregelingen. Ook voor vrachtauto’s bestaan er zulke regelingen. Bekijk de subsidiemogelijkheden op de pagina Zero-emissie goederenvervoer: subsidies en regelingen.

Kunt u meer informatie gebruiken over elektrische bestelauto’s en welk voertuig voor u geschikt is? Bekijk de pagina Stappenplan naar zero-emissie.

Toekomstige laadpleinen

Om ervoor te zorgen dat er genoeg oplaadpunten in de openbare ruimte zijn, lopen er voorbereidingen voor de inrichting van toekomstige laadpleinen. Gemeente Leiden werkt daarbij samen met omliggende gemeenten en de provincie Zuid-Holland. In regionaal verband wordt ook aandacht besteed aan grotere en zwaardere oplaadpunten voor vrachtwagens. Die komen op en in de buurt van snelwegen en bedrijventerreinen aan de randen van de stad. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de provincie Zuid-Holland.

Meer weten over een laadpaal aanvragen of een netaansluiting regelen voor een elektrisch wagenpark? Bekijk de pagina Stappenplan naar zero-emissie.  

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Centrummanagement LeidenOndernemend Leiden of met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Meer informatie

Hoofdproject:

Steden bevoorraden zonder CO2-uitstoot

Vanaf 1 januari 2025 stelt Leiden een zero-emissiezone in voor vracht- en bestelauto’s. Vanaf dan mogen vracht- en bestelauto’s voor goederenvervoer alleen de zone inrijden als ze geen schadelijke stoffen uitstoten.