Steden bevoorraden zonder CO2-uitstoot

Vanaf 1 januari 2025 stelt Leiden een zero-emissiezone in voor vracht- en bestelauto’s. Om de leefbaarheid en luchtkwaliteit in de binnenstad te verbeteren, zodat het er prettig wonen en winkelen is. Vanaf dan mogen vracht- en bestelauto’s voor goederenvervoer alleen de zone inrijden als ze geen schadelijke stoffen uitstoten.

Op weg naar Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)

Centrummanagement Leiden, Ondernemend Leiden en de gemeente Leiden gaan de komende tijd samen met ondernemers en vervoerders op zoek naar duurzame oplossingen voor goederenvervoer. Op deze pagina en de pagina’s die daarbij horen, vindt u informatie over hoe u uw bedrijf goed kunt voorbereiden op de Zero Emissie Stadslogistiek (ZES).

Wat is de zero-emissiezone en wat betekent dit voor ondernemers?

De zero-emissiezone is een gebied waar zakelijke bestel- en vrachtauto’s alleen mogen inrijden als ze geen schadelijke stoffen uitstoten. Om de overstap voor ondernemers haalbaar te maken, geldt voor een paar voertuigcategorieën een overgangsregeling. Ook zijn er vrijstellingen en ontheffingen afgesproken. Doe de kentekencheck om te kijken tot wanneer uw vracht- of bestelauto de zero-emissiezone mag inrijden. Lees meer op de pagina Zero-emissiezone en bekijk wat dit voor u betekent.

Hulp bij de overstap naar zero-emissie

Wilt u als ondernemer in 2025 klaar zijn voor de zero-emissiezone? U kunt hier hulp en advies bij krijgen. Zo kunt u zich gratis laten adviseren door de logistiek makelaar. Die kijkt samen met u naar uw bedrijfsvoering en de verschillende mogelijkheden die er zijn om uw onderneming voor te bereiden op de invoering van de zero-emissiezone. Of onderzoek gratis welke schone oplossingen bij u passen door het Probeertegoed te gebruiken. Lees meer op de pagina Hulp bij de overstap naar zero-emissie stadslogistiek.

Stappenplan naar zero-emissie

Hoe bereidt u zich zo goed mogelijk, en op tijd voor op zero-emissie? Het stappenplan kan u daarbij helpen.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Centrummanagement LeidenOndernemend Leiden of met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

Veelgestelde vragen

Nederland probeert in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te dringen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Leiden omarmt dit doel. In Leiden komt een derde van de uitstoot van roet van vrachtvervoer. Een manier om hier iets aan te doen, is inzetten op Zero Emissie Stadsdistributie (ZES): bevoorraden zonder uitstoot door vracht- en bestelverkeer. Hiermee zorgen we voor schonere lucht, minder vervoersbewegingen en blijft de binnenstad goed bereikbaar. Leiden wil stap voor stap meer ruimte maken voor een leefbare, groene en economisch gezonde binnenstad.

De gemeente zelf zet ook stappen om de eigen bedrijfsvoering duurzamer te maken.

 • Zero-emissie stadsdistributie is onderdeel van de inkoopvoorwaarden en aanbestedingen.
 • Het contract voor de gemeentelijke afvalinzameling gaat uit van zero-emissie en circulair.
 • Waar mogelijk worden gemeentelijke voertuigen vervangen door elektrische voertuigen volgens de landelijke regelgeving en we kijken naar het rijden van minder ritten.
 • Alle veegwagens van de gemeente Leiden zijn al elektrisch.
 • Alle bladblazers zijn elektrisch.
 • De gemeente stimuleert in overleg met haar partners dat bouwlogistiek zoveel mogelijk zero-emissie is.

Leiden heeft in 2019 de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek ondertekend. Samen met meer dan 40 andere gemeentes zijn we ‘op weg naar zes’.

Eind 2020 hebben de gemeente Leiden en zeven brancheorganisaties het Convenant Stedelijke Distributie 071 ondertekend. In het convenant zijn zowel grote als kleine bedrijven en zzp’ers vertegenwoordigd. De volgende organisaties hebben samen met de gemeente Leiden het Convenant Stedelijke Distributie071 ondertekend. Zij geven daarmee aan dat zij de invoering van de zero-emissiezone ondersteunen:

 • Centrummanagement Leiden
 • Evofenedex
 • TLN
 • Ondernemend Leiden
 • Techniek Nederland
 • VNO-NCW Rijnland
 • Horeca Nederland afdeling Leiden

Meer informatie

Nieuws

Uitnodiging ondernemersontbijt 19 april

Hoe bereidt u zich voor op de zero-emissiezone? Wat zijn de oplossingen en financieringsmogelijkheden? Hoe pakken andere ondernemers dit aan? Kom op 19 april naar het ondernemersontbijt over de zero-emissiezone en laat u informeren.

Terugkijken webinar Invoering zero-emissiezone in Leiden

Kijk het webinar over de invoering van de zero-emissiezone voor goederenvervoer in Leiden van 27 februari terug.

Bakwagens uit 2017 tot en met 2019 mogen langer de zero-emissiezones in

Gemeenten en brancheorganisaties hebben besloten om eenmalig een aanpassing te maken in de toegangsregels tot de zero-emissiezones voor Euro 6 bakwagens (N2 en N3 voertuigen >3500 kg).

Brandbrief over verplichting C-rijbewijs elektrische bestelauto

Centrummanagement Leiden, Ondernemend Leiden en de gemeente hebben een brandbrief gestuurd naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In deze brief spreken de partijen samen hun zorg uit over de beslissing van het Rijk om de vrijstellingsregeling C-rijbewijs voor het besturen van een elektrische bestelauto maar een half jaar te verlengen.

Centraal loket ontheffingen voor zero-emissiezones

Om te zorgen dat in alle steden met een zero-emissiezone dezelfde voorwaarden gelden en de aanvragen effectief en efficiënt worden afgehandeld, kunnen ondernemers straks een ontheffing aanvragen via het centraal loket ontheffingen. Op maandag 30 oktober 2023 heeft gemeente Leiden de intentieovereenkomst voor dit centraal loket ontheffingen ondertekend.

De zero-emissiezone komt eraan, laat u gratis adviseren

Hebt u hulp nodig bij de overstap naar uitstootvrij vervoer? Laat u dan gratis adviseren door de logistiek makelaar.

Deelproject(en):

Zero-emissiezone

Vanaf 1 januari 2025 stelt Leiden een zero-emissiezone in voor vracht- en bestelauto’s. Wat is een zero-emissiezone en wat betekent dit voor u?

Hulp bij de overstap naar zero-emissie stadslogistiek

Wilt u als ondernemer in 2025 klaar zijn voor de zero emissiezone? Kijk welke hulp en advies u hierbij kunt krijgen. 

Stappenplan naar zero-emissie

Vanaf 2025 mogen alleen schone vervoersmiddelen voor goederenvervoer de binnenstad en het Stationspleingebied van Leiden in. Hoe bereidt u uw bedrijf zo goed mogelijk voor op de zero-emissiezone?