Warme ontmoetingen met bewoners in Park Matilo ondanks regenachtige dag

27 mei 2022

Vrijdag 20 mei bezocht wethouder Ashley North (Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer openbare Ruimte) in de stromende regen een aantal locaties in en rond park Matilo. Hier is vanuit de wijkenvisie RoMe door de wijkverenigingen Roomburg-Meerburg in de afgelopen jaren samen met gemeente Leiden en partners en enthousiaste bewoners gewerkt om de leefbaarheid in beide wijken te vergroten. Een belangrijk speerpunt binnen de wijkenvisie is Park Matilo als ontmoetingsplek voor alle bewoners van de betreffende wijken. Op deze vrijdagmiddag bezocht de wethouder enkele van de nieuwste initiatieven en liet zich bijpraten door alle betrokkenen.

Informatiecentrum Fabrica

Vorig jaar heeft park Matilo de UNESCO-status gekregen vanwege het bijzondere castellum dat hier onder de grond ligt. Om het leven uit de Romeinse tijd te verbeelden, zijn in de wachttorens aan weerszijden van het park vuurbakens op zonne-energie geplaatst. Deze zijn speciaal ontworpen door een bewoner en laten zien hoe vroeger door de Romeinen vanuit de torens met vuurbakens naar elkaar werd geseind.  In een klein, circulair informatiecentrum, de Fabrica, kunnen bezoekers straks ook meer te weten komen over deze historische plek. Voor het realiseren van dit centrum heeft stichting Mooi Matilo subsidie gekregen van de provincie Zuid-Holland en zij hopen van hieruit rondleidingen en workshops te gaan verzorgen.

Een andere belangrijke ontmoetingsplek aan de rand van park Matilo zijn de stadstuinen. Wat niet veel mensen weten, is dat deze stadstuinen toegankelijk zijn voor iedereen. En dat is extra leuk omdat de Volière die hier staat weer in gebruik genomen is.

Buurthuis Matilo en buurtcamping

Bij buurthuis Matilo, aan de rand van Park Matilo, was al een nieuwe Jeu-de-Boulesbaan aangelegd. Binnenkort komen hier ook 2 bankjes naast te staan, zodat de spelers ook kunnen zitten. De voorzijde van het buurthuis wordt ook aangepakt, zodat dit een mini-wijkhart wordt met nieuwe speeltoestellen en meer groen. En in de zomer ondersteunt het buurthuis de bewoners die een buurtcamping gaan organiseren in Park Matilo.

Aan het einde van de wandeling werd een bezoek gebracht aan het tweede en nieuwe Voedselbos in Leiden: een project waarbij ook jongeren worden betrokken en mensen met elkaar worden verbonden. Omdat Park Matilo ook een bijenreservaat wordt, overhandigde de wethouders als cadeautje een bijen-en vlinderhotel aan de aanwezige vrijwilligers van het Voedselbos.