Samenwerking gemeente Leiden en Energiek Leiden voor versnelling energietransitie

18 maart 2024

Gemeente Leiden en Coöperatie Energiek Leiden starten een meerjarige samenwerking. Het doel van de samenwerking is sneller overstappen naar schonere energie door ideeën uit de wijken in de stad te ondersteunen.

In 2050 moeten alle huizen en gebouwen in Leiden zonder aardgas verwarmd worden. Dat betekent een omschakeling van aardgas naar schonere energie. Niet alleen de gemeente, ook bewoners zijn aan zet. En die kunnen daar wel hulp bij gebruiken. Energiek Leiden biedt die hulp en speelt een rol als verbinder en kwartiermaker. De vernieuwde samenwerking met Energiek Leiden draagt zo bij aan duurzamere huizen en de ontwikkeling van (kleine) collectieve warmtevoorzieningen in de wijken.

Professionele hulp en advies

Op 11 oktober ondertekenden wethouder Yvonne van Delft en Tjitske Veldkamp, voorzitter Energiek Leiden de uitvoeringsovereenkomst. Energiek Leiden is al lang een betrouwbare partner van de gemeente en staat nu klaar voor een nieuwe rol in de stad. Energiek Leiden, nu een  energiecoöperatie met 270 leden, ontstond als een stichting en volgt dezelfde aanpak als de gemeente, gericht op energie besparen, energieopwekking en omschakeling.

Wat kunnen bewoners verwachten van de samenwerking?

Voor bewoners zijn energiecoaches van Energiek Leiden beschikbaar voor advies over energiebesparende maatregelen en het verduurzamen van de woning. Daarnaast gaan professionele buurtinitiatiefbegeleiders aan de slag om buurt- en wijkinitiatieven op te starten en te ondersteunen. Een kwartiermaker Warmte richt zich bovendien op het verder ontwikkelen van lokale warmteprojecten.

Kijk voor het maken van een afspraak met een Energie coach op de website van Energiek Leiden