Presentatie concept-gebiedsvisie Telderskade

11 december 2020

Op woensdagavond 9 december heeft de gemeente Leiden tijdens een live uitzending vanuit een mobiele studio de plannen voor de gebiedsontwikkeling rond de Telderskade, de concept-gebiedsvisie, gepresenteerd. Ruim zestig bewoners en andere geïnteresseerden namen deel aan de uitzending en stelden hun vragen via de chat. Als u niet in de gelegenheid was om de uitzending op 9 december live te volgen, kunt u deze op een voor u geschikt moment terugkijken.

Gebruik voor het terugkijken de link op de DoeMee-pagina van het project, zie doemee.leiden.nl. Hier kunt u ook de presentatie downloaden die tijdens de uitzending werd gebruikt. Verder zal op de DoeMee-pagina zo spoedig mogelijk een overzicht worden geplaatst van de tijdens de uitzending gestelde vragen en bijbehorende antwoorden.

Extra klankbordgroep op dinsdag 5 januari

Op verzoek van diverse bewoners en andere belanghebbenden wordt er in januari nog een extra mogelijkheid geboden om over de gebiedsvisie Telderskade in gesprek te gaan. De gemeente organiseert op dinsdagavond 5 januari om 20:00 uur een (digitale) klankbordgroep vergadering via MS Teams waar u uw vragen over de gebiedsvisie kunt stellen. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via een mail aan telderskade@leiden.nl. Na aanmelding ontvangt u een link voor deelname.

Meer informatie

Op het digitale participatieplatform doemee.leiden.nl ziet u hoe bewoners en organisaties in de afgelopen periode hebben meegedacht over de gebiedsvisie Telderskade. Ook vindt u hier nadere informatie over het vervolgproces.