Overeenkomst samenwerking Kopermolen

9 juli 2020

De gemeente Leiden en eigenaar van winkelcentrum De Kopermolen, Van der Vorm, sluiten een samenwerkingsovereenkomst. Het college heeft daar dinsdag mee ingestemd.

Vorig jaar zijn met het vaststellen van het Gebiedspaspoort Hart van de Merenwijk kaders voor ontwikkelingen in en rondom het winkelcentrum de Kopermolen in de Merenwijk bepaald. Nu gaat de ontwikkeling van het gebied een nieuwe fase in. Met de samenwerkingsovereenkomst maken Van der Vorm en de gemeente afspraken over de samenwerking, om te komen tot het toevoegen van woningen aan het gebied, een grondige verbetering van het winkelcentrum zelf en een impuls voor het openbaar gebied rondom het winkelcentrum. Bij de verdere uitwerking van alle ambities vormt het Gebiedspaspoort Hart van de Merenwijk de basis. De gemeente Leiden zal een ontwerp maken voor het openbaar gebied. Hiermee wordt na de zomer gestart. De ambities voor het openbaar gebied worden verwerkt tot een Programma van Eisen. Hier worden omwonenden en andere belanghebbenden ook bij betrokken. De gemeenteraad zal vervolgens een kaderbesluit ter besluitvorming voorgelegd krijgen.

De  komende periode zal Van der Vorm de plannen voor het winkelcentrum en voor de woningen verder uitwerken. Omwonenden en andere belanghebbenden zullen tijdens dit proces betrokken worden. In de tweede helft van 2020 zullen de eerste concepten en ideeën worden gedeeld.