Oproep klankbordgroep Merenwijk

18 maart 2024

De Merenwijk gaat over op schone energie. Wilt u meebepalen hoe dat gebeurt? Doe dan mee met de klankbordgroep!

Wat is de klankbordgroep?

De klankbordgroep bestaat uit bewoners van de Merenwijk. De groep wil graag meehelpen om hun wijk te laten overstappen op schone energie. Redenen voor hen om betrokken te zijn:

  • om buurtgenoten te helpen bij hun overgang naar een duurzaam huis
  • zorgen om de energietransitie en bijbehorende kosten.

Deze groep is ontstaan uit de bewonersavonden in het voorjaar van 2023.

Wat is het doel van de klankbordgroep?

De klankbordgroep heeft als doel om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Werkgroep Warmtetransitie Merenwijk-laag. Want als bewoner weet je het beste wat er in je wijk speelt. En hoe buurtgenoten de stap naar schonere energie willen maken.

In de werkgroep zitten bewonersinitiatieven, gemeente, netbeheerder en woningbouwcorporaties. Zij stellen samen het Wijkuitvoeringsplan op.

In de klankbordgroep zitten bewoners van de Merenwijk. De klankbordgroep stelt geen officiële besluitvormingsdocumenten en plannen vast. Dat doet de werkgroep.  

Waar zijn we nu nog naar op zoek?

We zien graag een diverse klankbordgroep waarin de Merenwijker zo goed mogelijk is vertegenwoordigd. Tot nu toe bestaat de groep uit ongeveer 15-20 mensen. Graag hebben we er nog extra mensen bij. Speciaal nodigen we de volgende wijkbewoners uit:

  • wijkbewoners in de leeftijdscategorie 20-40 jaar
  • huurders
  • vrouwen
  • mensen met een migratieachtergrond.

Goed om te weten: het gaat in het bijzonder om bewoners van de wijken Leedewijk, Zijlwijk en de Rodes. Dus niet de galerijflats en de winkelgebouwen in het centrum van de Merenwijk.

Wanneer komt de klankbordgroep bij elkaar?

De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 21 november van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Daarna komt de klankbordgroep iedere zes weken bij elkaar.

Tijdens de bijeenkomsten kan het over verschillende dingen gaan: het Wijkuitvoeringsplan zelf, een onderzoeksuitvraag of over specifieke warmteoplossingen. Dat wisselt per keer.

Wilt u zich aanmelden?

Stuur een mailtje naar warmtetransitie@leiden.nl waarin u kort toelicht wie u bent en waarom u graag mee wilt doen!

Meer lezen

Lees op de pagina Gebiedsaanpak warmtetransitie alvast meer over de overstap naar schone energie in de Merenwijk.