Omgevingsvisie Leiden 2040 (1.1.) vastgesteld

1 december 2021

Begin november 2021 heeft de gemeenteraad de tweede versie van de Omgevingsvisie vastgesteld. Na behandeling in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en de gehele gemeenteraad zijn een aantal aanpassingen gedaan op het stuk dat het college in juli aan de gemeenteraad aanbood.

De aanpassingen zijn verwerkt tot een definitieve Omgevingsvisie Leiden 2040 (versie 1.1).