Gemeenteraad bespreekt in juni het plan voor Huis van de Buurt (fase 1)

21 juli 2021

Op 25 april 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het plan voor Huis van de Buurt (fase 1). Dit betreft de renovatie van de oude Daltonschool. In juni bespreekt de raadscommissie het plan en daarna de gemeenteraad. U kunt hierbij aanwezig zijn. Zie ook de de agenda van de gemeenteraad.

Het nieuwe Huis van de Buurt wordt dé centrale ontmoetingsplek voor bewoners uit de omgeving. Meerdere zorg- en welzijnsorganisaties krijgen hier een plek. Dit zijn het Sociaal wijkteam, het Jeugd- en Gezinsteam, de Jeugdgezondheidszorg, SOL en Incluzio. Het nieuwe Huis van de Buurt moet het meest toegankelijke buurthuis van Leiden worden. Daarom krijgt het buurthuis geen drempels, komt er een lift en wordt een hellingbaan voor rolstoelgebruikers geplaatst. De organisaties die in het Huis van de Buurt komen, hebben tijdens werksessies meegedacht over het ontwerp.

Twee delen

Het Huis van de Buurt bestaat uit twee delen:

  • Fase 1: de renovatie van de oude Daltonschool aan de Boshuizerkade.
  • Fase 2: de bouw van een nieuw gebouw naast de Daltonschool, op de plek waar nu nog de kinderopvang zit.

Als de gemeenteraad instemt met de plannen voor het Huis van de Buurt fase 1, kunnen we eind dit jaar van start met de renovatie van de Daltonschool. Het ontwerp voor het nieuwe gebouw (fase 2) wordt in de komende jaren gemaakt. De bouw van dit tweede gedeelte van het Huis van de Buurt start waarschijnlijk in 2027. De nieuwbouw komt op de plek waar nu nog de kinderopvang zit. Er wordt eerst een nieuwe kinderopvang gebouwd aan de Hoflaan, voordat de huidige kinderopvang verdwijnt.