Gebiedsontwikkeling Telderskade

17 februari 2021

Op 16 februari heeft het college van burgemeester en wethouders de gebiedsontwikkeling Telderskade vastgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeente wil het gebied rond de Telderskade de komende jaren verder ontwikkelen tot een levendige plek, met betaalbare woningen, maatschappelijke functies en veel aandacht voor groen, spelen en klimaat.

Het gebied Telderskade wordt begrensd door de Churchilllaan, de Vijf Meilaan, de Boshuizerlaan, de Telderskade, de Hoflaan, de noordzijde van de speeltuin Vijfhoven, de Meerhof, de Boshuizerkade en de noordzijde van de locatie voor het Indoor Sportcentrum. De gebiedsontwikkeling gaat uit van het toevoegen van woningen aan de Hoflaan en Boshuizerlaan. Ook is het de bedoeling om bij de Telderskade een mooi speelpark aan te leggen, met een nieuwe openbare speeltuin. Verder wil de gemeente bij de voormalige Daltonschool (Boshuizerlaan 119) een nieuw Huis van de Buurt realiseren, een centrale plek in Leiden Zuidwest voor ontmoeting en ondersteuning. Onder meer het Sociaal wijkteam, het Jeugd en Gezinsteam en de Jeugdgezondheidszorg zouden een plek krijgen in het gerenoveerde pand.

In de afgelopen periode hebben bewoners en organisaties op verschillende manieren meegedacht over de plannen voor het gebied. Als de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de gebiedsontwikkeling, kunnen de plannen verder worden uitgewerkt. Ook daar zullen bewoners en organisaties in het gebied weer actief bij worden betrokken.