Brandbrief over verplichting C-rijbewijs elektrische bestelauto

18 maart 2024

Centrummanagement Leiden, Ondernemend Leiden en de gemeente hebben een brandbrief gestuurd naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In deze brief spreken de partijen samen hun zorg uit over de beslissing van het Rijk om de vrijstellingsregeling C-rijbewijs voor het besturen van een elektrische bestelauto maar een half jaar te verlengen.

Centrummanagement Leiden, Ondernemend Leiden en de gemeente Leiden zetten zich samen met Transport en Logistiek Nederland, Evofenedex, Techniek Nederland, VNO-NCW Rijnland, Horeca Nederland afdeling Leiden en Zuid-Holland Bereikbaar in om ondernemers voor te bereiden op de invoering van de zero-emissiezone in de Leidse binnenstad op 1 januari 2025. Voor ondernemers is het belangrijk dat zij door een helder overgangsbeleid de gewenste stappen kunnen maken naar een zero-emissiebedrijfsvoering.

Veel ondernemers investeren nu in een duurzame, elektrische bestelauto. Die is door het extra gewicht van de batterijen vaak zwaarder dan de huidige bestelauto. Daarom is voor het besturen ervan een C-rijbewijs nodig. Omdat het behalen van een groot rijbewijs een lange doorlooptijd kent en chauffeurs met een C-rijbewijs schaars zijn, is hiervoor een vrijstelling ingesteld. Het verlengen van de vrijstellingsregeling met maar een half jaar heeft invloed op de verkoop en het gebruik van elektrische bestelbussen. En daardoor ook op het verder verduurzamen van het vervoer in de binnenstad.

Daarom hebben Centrummanagement Leiden, Ondernemend Leiden en de gemeente Leiden besloten een brandbrief te schrijven naar het ministerie van IenW. In deze brief vragen de partijen de minister om de vrijstellingsregeling te verlengen totdat er nieuwe wetgeving hierover is.