Bewonersbrief Oppenheimstraat – Uitnodiging informatieavond

16 mei 2022

Met deze brief nodigen we u uit voor een informatieavond voor de realisatie van een sportzaal op de locatie Oppenheimstraat 4a.

Aanbesteding afgerond

Afgelopen maanden is de gemeente Leiden een aanbestedingsprocedure gestart voor een ontwerpteam. Popma ter Steege Architecten (PTSA) uit Leiden heeft deze aanbesteding gewonnen. Het ontwerp- en projectteam van de gemeente zorgen er samen voor dat de plannen voor de dubbele sportzaal worden uitgewerkt van een programma van eisen en wensen, tot en met een definitief ontwerp. Na het definitief ontwerp zoekt de gemeente een aannemer voor de bouw van de nieuwe sportzaal.

Informatieavond

De eerste stap voor het ontwerpteam is het opstellen van een programma van eisen en wensen en het schetsontwerp. Graag horen we tijdens de informatieavond wat u belangrijk vindt voor de bouw van de nieuwe sportzaal, en welke aandachtspunten u heeft voor het ontwerp, zodat we deze mogelijk mee kunnen nemen in het verder uitwerken van de plannen.

U bent van harte welkom op:
Datum: Donderdag 7 juli 2022
Tijd: 17.00 uur of 19.30 uur
Locatie: St. Josephschool, Oppenheimstraat 8 in Leiden

Vanwege de verwachte belangstelling en om voldoende tijd te reserveren voor individuele gesprekken, kiezen wij ervoor om de avond op te splitsen in twee dezelfde programma’s. U kunt zelf kiezen of u om 17.00 uur of om 19.30 uur langskomt. De inhoud van beide programma’s is hetzelfde.

Vroeg Laat Onderdeel
17:00 19:30 Inloop
17:10 19:40 Toelichting bij opgave (gemeente Leiden)
17:20 19:50 Toelichting stedenbouwkundig volume en schets inrichting ruimte (PTSA)
17:30 20:00 Vragen en ruimte voor individuele gesprekken
18:15 20:45 Einde

We vinden het belangrijk dat de sportzaal past in de bestaande omgeving, voldoet aan de wensen van gebruikers en duurzaam wordt gebouwd. In de bijeenkomst vertellen we u meer over de opgave van de gemeente en de eerste ideeën voor de nieuwe sportzaal.

Aanmelden voor deelname

Wilt u erbij zijn? Stuur een e-mail naar Ben Pillen, b.pillen2@leiden.nl. Graag met het onderwerp: ‘aanmelden informatiebijeenkomst Oppenheimstraat’. U ontvangt dan per e-mail een persoonlijke uitnodiging voor deze avond retour.

Dubbele sportzaal

Binnen Leiden en specifiek in de burgemeesterswijk is behoefte aan een grotere sportzaal. Deze zaal wordt straks gebruikt door het basisonderwijs (doordeweeks overdag) en breedtesport (sport die door iedereen op amateurbasis beoefend kan worden) in de middagen, avonden en in het weekend.
Meer informatie over het project en de planning vindt u op: leiden.nl/sportzaaloppenheimstraat

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Ben Pillen via b.pillen2@leiden.nl of bel naar tel. 14 071.

Met vriendelijke groet,
Rosanne van Vliet
Projectmanager Oppenheimstraat
Gemeente Leiden