Bestemmingsplan Morspoortterrein naar gemeenteraad

27 juni 2023

Op 4 juli 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het bestemmingsplan voor het Morspoortterrein aan de gemeenteraad voor te leggen om een besluit over te nemen.

Dit bestemmingsplan maakt 500 nieuwe woningen (waarvan minimaal 35% sociale woningbouw), een nieuw sociaal pension en een nieuwe parkeergarage mogelijk.

Tijdens de inzageperiode eind 2022 zijn 15 zienswijze ingediend. Die gingen vooral over het sociaal pension, parkeren en openbaar groen. Het bestemmingsplan is daarna op een paar punten aangepast. Zo is de plek waar het sociaal pension mag komen preciezer vastgelegd en hebben de groenstrook langs de Morsweg en het nieuwe binnenhof van bouwblok M3 een groenbestemming gekregen in plaats van een verkeersbestemming.

Inspreken

Volgens de planning bespreekt de raadscommissie stedelijke ontwikkeling het bestemmingsplan in september en neemt de gemeenteraad in oktober een besluit.

Het is mogelijk om tijdens de commissievergadering in te spreken. Kijk voor meer informatie hierover op www.gemeenteraadleiden.nl/inspreken. Door in te spreken kunt u de gemeenteraad vertellen wat u van het plan vindt.

Het bestemmingsplan en de zienswijzenota kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar stationsgebied@leiden.nl.

Vervolg

Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt, kunnen daarna de vergunningen voor de werkzaamheden worden verleend.