Aanleg Leidse Ring Noord gestart

30 maart 2022

In de Leidse regio is het aantrekkelijk wonen, ondernemen en recreëren, het aantal reisbewegingen neemt daardoor de komende jaren flink toe. De Leidse Ring Noord zorgt ervoor dat de Leidse regio duurzaam bereikbaar blijft voor alle verkeersdeelnemers, van automobilist, tot fietser tot reiziger met het openbaar vervoer. De afgelopen jaren is hard gewerkt om de Leidse Ring vorm te geven, nu is het zover, de werkzaamheden zijn op woensdag 30 maart gestart.

De aanleg van de Leidse Ring Noord is de ruggengraat voor vele stedelijke ontwikkelingen en een randvoorwaarde om ambities in de regio duurzaam waar te kunnen maken. Het creëert ruimte voor diverse ontwikkelingen zoals in het stationsgebied en de realisatie van 8.500 woningen. De Leidse Ring Noord zorgt dat we de binnenstad van Leiden autoluw kunnen maken. Daarnaast is de Leidse Ring Noord van wezenlijk belang voor de bereikbaarheid van de Leidse regio als geheel en daarmee voor de economie, werkgelegenheid en het behoud van een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Duurzaamheid en klimaat spelen een belangrijke rol bij de aanleg van de Leidse Ring Noord. De aanpassingen die gedaan worden op de Leidse Ring Noord zorgen dat het verkeer goed kan doorstromen, maar net zo belangrijk zijn de aanpassingen die gedaan worden om andere, duurzame vervoersvormen aantrekkelijker te maken. Het hoogwaardig openbaar vervoer kan op deze route vlot doorrijden en de fietspaden worden breder, veiliger en comfortabeler. Bovendien wordt de buitenruimte op veel plekken langs de Leidse Ring Noord groener en klimaatbestendiger ingericht. Een flinke vooruitgang voor iedereen.

Eerste werkzaamheden Willem de Zwijgerbrug

De eerste werkzaamheden die worden uitgevoerd, bestaan uit het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers rondom de Willem de Zwijgerbrug, het plaatsen van geluidsschermen op de brug en het toevoegen van extra groen. Een aantal bewoners in de omgeving van de Willem de Zwijgerbrug is de afgelopen tijd met de gemeente in overleg geweest over het verbeteren van de situatie rondom de brug. Dat heeft geleid tot de werkzaamheden die nu worden uitgevoerd.

Stukje geschiedenis

Na het definitief niet doorgaan van de Ringweg Oost ging Leiden met haar buurgemeenten op zoek naar een nieuwe oplossingsrichting om de Leidse regio bereikbaar te houden, dit traject heette LAB071. In dit LAB071 zijn meerdere plannen gevormd om de ruimte voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en auto’s te verbeteren. Uit dit traject is dus ook de Leidse Ring Noord ontstaan. De Leidse Ring Noord vormt samen met de A4, A44, N446 en de RijnlandRoute, die inmiddels wordt aangelegd, de Leidse Ring. De belangrijkste opgave voor de maatregelen op Leidse Ring Noord is het verbeteren van de doorstroming op de noordzijde van de Leidse Ring om daarmee de ringstructuur te versterken. Verkeer dat rijdt op een ringweg rond Leiden en Leiderdorp zorgt voor minder verkeer in woonwijken en draagt bij aan een leefbare en toegankelijke binnenstad van Leiden en dorpskern van Leiderdorp. Zo ontstaat meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer, maar ook voor meer groen.