Erfgoed Leiden

Erfgoed Leiden en Omstreken is de plek van mensen met hart voor het verleden. Erfgoed Leiden laat de waarde zien van gebouwen, archeologie, archieven en verhalen. In Leiden en Omstreken. Samen met gemeenten, vakgenoten, vrijwilligers en publiek zorgt Erfgoed Leiden dat het verleden behouden, zichtbaar en beleefbaar is.

  Archieven beheren

  Erfgoed Leiden heeft 11 kilometer aan archiefmateriaal over Leiden. Ook de gemeenten Hillegom, Leiderdorp, Noordwijk, Rijnsburg, Teylingen, Zoeterwoude, Voorschoten, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Noordwijkerhout hebben hier hun archieven.

  Naast het beheer van gemeentearchieven heeft Erfgoed Leiden ook archieven van:

  • kerken
  • verenigingen
  • bedrijven
  • personen
  • families

  Wilt u zelf een archief laten beheren door Erfgoed Leiden? Kijk op de website of dit mogelijk is.

  Wilt u iets weten over de geschiedenis van uw familie, woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf? Heeft u informatie nodig voor een werkstuk, scriptie of publicatie over de gemeente? Dan kunt u hier gratis onderzoek naar doen in de studiezaal bij Erfgoed Leiden.

  Archieven onderzoek

  Kijk op de website van Erfgoed Leiden welke archiefstukken voor u al online beschikbaar zijn en welke niet. Staan de archiefstukken niet online? Vraag dan vooraf of ze die voor u klaarleggen als u naar het archief komt. U kunt de stukken ook in de studiezaal opvragen. Dan duurt het ongeveer 20 minuten voordat u ze kunt inzien.

  Meenemen

  Komt u voor het eerst als bezoeker naar de studiezaal bij Erfgoed Leiden? Neem dan mee:

  Verbouwen monumenten

  Leiden is een stad met bijna 3.000 monumenten. Vaak denken mensen dat alleen de voorgevel van een monument beschermd is maar bijna altijd gaat het om het hele pand. Van voor- tot achtergevel en alles daartussenin. Naast de gevels en het dak kunnen kunnen ook historische interieurs of delen daarvan van belang zijn. Bijvoorbeeld trappen of oude structuren.

  Bouwhistorisch onderzoek

  Heeft u een monument en bent u van plan deze te verbouwen? Dan is het belangrijk wat de cultuurhistorische waarden van het gebouw zijn. Dit kan via een bouwhistorisch onderzoek. Als u plannen hebt om te gaan verbouwen, neem dan ruim op tijd contact op met de monumentadviseurs van Erfgoed Leiden. Zij kunnen kijken waar de cultuurhistorische waarden van het gebouw zitten en of extra bouwhistorisch onderzoek nodig is. 

  Bij grote verbouwingen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijna altijd bent u dan verplicht een bouwhistorisch onderzoek uit te laten voeren. Bij kleine verbouwingen is een onderzoek niet altijd nodig. Kijk voor meer informatie op de website van Erfgoed Leiden.

  Archeologie

  De rijke historie van Leiden vindt u niet alleen in gebouwen maar ook in de grond. Bij bouwprojecten moet u daarom altijd rekening houden met de archeologische waarde in de bodem. Ook als u een particuliere bouwer bent, kunt u hier soms mee te maken krijgen.

  De archeologische waarde in de bodem is beschermd in het bestemmingsplan via een aanlegvergunning. Deze vergunning maakt nu deel uit van de omgevingsvergunning. Kijk op de website van Erfgoed Leiden voor meer informatie.

  Heeft u vragen?

  Bel dan naar Erfgoed Leiden: 071 - 516 5355 of stuur een e-mail naar info@erfgoedleiden.nl. Kijk voor meer informatie op de website.

  Wetten en regels