Toegankelijkheid

De gemeente Leiden heeft veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website van de gemeente gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Is de website van de gemeente Leiden, of zijn onderdelen daarvan, voor u niet goed toegankelijk? Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de toegankelijkheid? Neem contact op met de gemeente via het online contactformulier.

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Leiden heeft een toegankelijkheidsverklaring gemaakt voor haar website. Deze verklaring is bijgewerkt op 1 oktober 2018. De homepage https://www.leiden.nl is een gedeelde pagina met VVV Leiden en Leiden Marketing. Om die reden staat deze pagina niet in de toegankelijkheidsverklaring.

Voldoen aan toegankelijkheidseisen

De website van de gemeente Leiden voldoet nog niet compleet aan de toegankelijkheidseisen voor de overheid (dit waren eerder de Webrichtlijnen, maar is nu de internationale standaard met de naam EN 301 549). De gemeente werkt hard om hier helemaal aan te voldoen. Bij veranderingen past zij de toegankelijkheidsverklaring aan.

Uitgangspunten

 • Website voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Hier houdt het online team rekening mee in zijn dagelijkse werk.
 • In de opbouw van de website houdt de gemeente Leiden rekening met de toegankelijkheid (dit is een voorwaarde).
 • Medewerkers hebben goede kennis van de toegankelijkheidseisen. Als het nodig is huurt de gemeente experts in. Deze experts denken mee, doen onderzoek en trainen de medewerkers. 
 • Redacteuren maken toegankelijke teksten, afbeeldingen en tabellen (dit is 'de content') op de HTML-pagina's.

Status

De gemeente Leiden heeft bij de bouw van deze website eerdere versies laten testen op de toegankelijkheidseis met de naam 'WCAG2 niveau AA'. Dit onderzoek deed een onafhankelijke inspectie-instelling en hij vond nog een aantal problemen. De gemeente en haar websiteleveranciers werken hard aan een oplossing voor deze problemen.

Gevolg

De gemeente Leiden kan u niet verzekeren dat iedereen deze website volledig kan gebruiken.

Maatregelen

 • Verbeteren van de toegankelijkheid van formulieren, het maken van afspraken en de parkeerportal.
 • Code van de website verbeteren voor de screen reader van blinden en slechtzienden. Zo kan die de website goed 'lezen'.
 • Code van de website aanpassen voor 'accordeons'. Dit zijn uitklapschermen op de webpagina's. Zo worden die toegankelijk voor iedereen.
 • Oplossen van problemen met contrasten tussen de teksten en achtergronden op de webpagina's.
 • Informatie die niet toegankelijk is voor sommige websitebezoekers op een andere manier uitleggen, bijvoorbeeld met een stadskaart.

De gemeente Leiden laat regelmatig nieuwe versies van de website controleren door onafhankelijke experts. Zij checkt de kwaliteit met de hand én met de hulp van software. Het online team test de teksten, afbeeldingen en tabellen vóórdat deze online gaan op toegankelijkheid. Is deze niet in orde voor alle bezoekers van de website? Dan past hij de content aan.

Planning

De nieuwe website is sinds maart 2018 door iedereen te bezoeken. Toen heeft een onafhankelijke organisatie bekeken hoe de gemeente Leiden de toegankelijkheid van de site nog kan verbeteren. Het online team van de gemeente test de toegankelijkheid en kwaliteit van de website nu steeds zelf en werkt soms samen met onafhankelijke experts.

Het online team maakte de volgende planning:

 • Oplossen losse toegankelijkheidsproblemen in de site: medio 2020 klaar
 • Toegankelijk maken van formulieren: medio 2020 klaar
 • Toegankelijk maken van het maken van afspraken: tweede helft 2020
 • Toegankelijk maken van de parkeerportal: tweede helft 2020