Toegankelijkheid

De gemeente Leiden heeft veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website van de gemeente gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Is de website van de gemeente Leiden, of zijn onderdelen daarvan, voor u niet goed toegankelijk? Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de toegankelijkheid? Neem contact op met de gemeente via het online contactformulier.

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Leiden heeft een toegankelijkheidsverklaring gemaakt voor haar website. Deze verklaring is bijgewerkt op 13 april 2021. 

Voldoen aan toegankelijkheidseisen

De website van de gemeente Leiden voldoet nog niet compleet aan de toegankelijkheidseisen voor de overheid (dit waren eerder de Webrichtlijnen, maar is nu de internationale standaard met de naam EN 301 549). De gemeente werkt eraan om hier helemaal aan te voldoen. Bij veranderingen past zij de toegankelijkheidsverklaring aan.

Uitgangspunten

  • Website voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Hier houdt het online team rekening mee in zijn dagelijkse werk.
  • In de opbouw van de website houdt de gemeente Leiden rekening met de toegankelijkheid (dit is een voorwaarde).
  • Medewerkers hebben goede kennis van de toegankelijkheidseisen. Als het nodig is huurt de gemeente experts in. Deze experts denken mee, doen onderzoek en trainen de medewerkers. 
  • Redacteuren maken toegankelijke teksten, afbeeldingen en tabellen (dit is 'de content') op de HTML-pagina's.

Status

De gemeente Leiden heeft bij de bouw van deze website eerdere versies laten testen op de toegankelijkheidseis met de naam 'WCAG2 niveau AA'. Dit onderzoek deed een onafhankelijke inspectie-instelling en hij vond nog een aantal problemen. De gemeente en haar websiteleveranciers werken aan een oplossing voor deze problemen.

Maatregelen

  • Verbeteren van de toegankelijkheid van formulieren (deze werkzaamheden zijn afgerond).
  • Verbeteren van de toegankelijkheid van het maken van afspraken (deze werkzaamheden zijn afgerond).
  • Niet toegankelijke PDF-documenten vervangen door uitleg/afbeelding op de HTML pagina's of door een digitaal toegankelijke PDF (deze werkzaamheden zijn afgerond). 

De gemeente Leiden laat periodiek de website controleren door onafhankelijke experts. Zij checkt de kwaliteit met de hand én met de hulp van software. Het online team test de teksten, afbeeldingen en tabellen vóórdat deze online gaan op toegankelijkheid. Is deze niet in orde voor alle bezoekers van de website? Dan past hij de content aan.

Gevolg

De gemeente Leiden kan u niet verzekeren dat iedereen deze website volledig kan gebruiken.

Planning

Team online van de gemeente test de toegankelijkheid en kwaliteit van de website en werkt soms samen met onafhankelijke experts.

  • Oktober 2020:  de werkzaamheden genoemd onder het kopje 'Maatregelen' zijn in oktober afgerond.
  • April 2021:  audit om te toetsen of de website voldoet aan de 'WCAG2 niveau AA' eisen.

Toegankelijkheidslabel

Het toegankelijkheidslabel van Website gemeente Leiden. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.