Toegankelijkheid

De gemeente Leiden heeft veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website van de gemeente gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Is de website van de gemeente Leiden, of zijn onderdelen daarvan, voor u niet goed toegankelijk? Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de toegankelijkheid? Neem contact op met de gemeente via het online contactformulier.

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Leiden heeft een toegankelijkheidsverklaring gemaakt voor haar website. Deze verklaring is bijgewerkt op 23 september 2020. 

Voldoen aan toegankelijkheidseisen

De website van de gemeente Leiden voldoet nog niet compleet aan de toegankelijkheidseisen voor de overheid (dit waren eerder de Webrichtlijnen, maar is nu de internationale standaard met de naam EN 301 549). De gemeente werkt eraan om hier helemaal aan te voldoen. Bij veranderingen past zij de toegankelijkheidsverklaring aan.

Uitgangspunten

 • Website voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Hier houdt het online team rekening mee in zijn dagelijkse werk.
 • In de opbouw van de website houdt de gemeente Leiden rekening met de toegankelijkheid (dit is een voorwaarde).
 • Medewerkers hebben goede kennis van de toegankelijkheidseisen. Als het nodig is huurt de gemeente experts in. Deze experts denken mee, doen onderzoek en trainen de medewerkers. 
 • Redacteuren maken toegankelijke teksten, afbeeldingen en tabellen (dit is 'de content') op de HTML-pagina's.

Status

De gemeente Leiden heeft bij de bouw van deze website eerdere versies laten testen op de toegankelijkheidseis met de naam 'WCAG2 niveau AA'. Dit onderzoek deed een onafhankelijke inspectie-instelling en hij vond nog een aantal problemen. De gemeente en haar websiteleveranciers werken aan een oplossing voor deze problemen.

Gevolg

De gemeente Leiden kan u niet verzekeren dat iedereen deze website volledig kan gebruiken.

Maatregelen

 • Verbeteren van de toegankelijkheid van formulieren.
 • Verbeteren van de toegankelijkheid van het maken van afspraken.
 • Informatie (content) die niet toegankelijk is voor sommige websitebezoekers op een andere manier uitleggen, bijvoorbeeld met een stadskaart.
 • Niet toegankelijke PDF-documenten vervangen door uitleg/afbeelding op de HTML pagina's of door een digitaal toegankelijke PDF. 

De gemeente Leiden laat periodiek de website controleren door onafhankelijke experts. Zij checkt de kwaliteit met de hand én met de hulp van software. Het online team test de teksten, afbeeldingen en tabellen vóórdat deze online gaan op toegankelijkheid. Is deze niet in orde voor alle bezoekers van de website? Dan past hij de content aan.

Planning

Deze website is sinds maart 2018 door iedereen te bezoeken. Toen heeft een onafhankelijke organisatie bekeken hoe de gemeente Leiden de toegankelijkheid van de site nog kan verbeteren. Team online van de gemeente test de toegankelijkheid en kwaliteit van de website nu steeds zelf en werkt soms samen met onafhankelijke experts.

Er wordt gewerkt met de volgende planning:

 • Oplossen toegankelijkheidsproblemen content: oktober 2020 klaar.
 • Toegankelijk maken van formulieren: oktober 2020 klaar.
 • Toegankelijk maken van het maken van afspraken: oktober 2020 klaar.

Toegankelijkheidslabel

Het toegankelijkheidslabel van Website gemeente Leiden. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.