Zijlwijkschool en Dukdalf - verkeersveilige schoolomgeving (2024-006)

23 januari 2024, 14:26

Graag informeren wij u over de plannen om de omgeving rond de Zijlwijkschool en Dukdalf veiliger te maken. Ook nodigen we u uit voor een inloopavond in de basisschool de Zijlwijkschool.

Waarom deze veranderingen?

Sinds 2018 is de gemeente Leiden bezig met het verbeteren van de verkeersveiligheid rond basisscholen. In 2029 heeft de wijkraad onderzoek gedaan naar de veiligheid in de Merenwijk, waarbij de verkeersituatie rond scholen naar voren kwam. Door een vertraging door COVID-19 is in september 2021 een enquête gehouden om de problemen en mogelijke oplossingen te inventariseren. Sindsdien zijn de scholen, de Voetgangersbeweging en de gemeente in overleg over mogelijke aanpassingen. Naar aanleiding van de enquête en gesprekken hebben wij een voorlopig ontwerp opgesteld met maatregelen om de omgeving van de scholen verkeersveiliger te maken.

Inloopavond

Op donderdag 18 januari organiseren we een inloopavond van 19.30 uur tot 20.30 uur bij de basisschool Zijlwijkschool aan Schaduwpad 1, 2317 VX Leiden. U kunt daar het voorlopig ontwerp bekijken dat de gemeente heeft gemaakt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook kunt u uw mening achterlaten bij de medewerkers van de gemeente. Hierna wordt het ontwerp definitief gemaakt en besproken met de wethouder. De uitkomst wordt teruggekoppeld aan de wijkvereniging, de Voetgangersbeweging en de school.

Meer informatie

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag tot en met vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

F.J.H. Douglas
Afdelingsmanager Mobiliteit