Woningvoorraad in Leiden groeit verder in 2023

24 januari 2024, 10:45

Met de toevoeging van maar liefst 1.230 nieuwe woningen heeft Leiden in 2023 haar woningvoorraad fors uitgebreid. Deze groei van 1.230 woningen is voornamelijk het gevolg van diverse nieuwbouwprojecten die een positieve impuls aan de stad hebben gegeven. Zo’n 238 reguliere woningen en 992 studentenwoningen maken deel uit van deze toevoeging.

In 2023 zet de toename van nieuwe woningen zich voort, zoals de gemeente vorig jaar al zag met bijna 1.000 nieuwe huizen. De verwachting is dat deze toename in de komende jaren zal doorzetten, een ontwikkeling die van groot belang is gezien de grote vraag naar woningen en het tegengaan van de woningnood in Leiden.

Nieuwe studentenwoningen

Met het aantal van 1.230 nieuwe woningen, ligt Leiden op koers om in 2030 8.800 nieuwe woningen en 2.700 studentenwoningen op te leveren. Die zijn hard nodig om aan de groeiende woonbehoefte te voldoen.

In 2023 zijn met name nieuwe studentenwoningen opgeleverd, in tegenstelling tot het voorgaande jaar waarin voornamelijk reguliere woningen werden gebouwd. Belangrijke projecten die hieraan hebben bijgedragen zijn ‘Park More kavel 1 en 2’ en ‘Kolffpad’ in het Bio Science Park. Deze projecten hebben respectievelijk 703 en 289 studentenwoningen opgeleverd en zijn daarmee de grootste van het jaar. Ook zijn andere projecten, zoals het laatste deel van ‘De Ananas’ bij station Lammenschans en ‘De Veerplaats’ in de Hoge Mors, met succes afgerond in 2023.