Witte Rozenstraat 21 - bewonersavond opvanglocatie (2024-019)

1 februari 2024, 08:40

De gemeente Leiden vangt op dit moment op verschillende locaties ongeveer 560 Oekraïense ontheemden op. Door de aanhoudende oorlogssituatie is er nog steeds sprake van een toestroom van Oekraïense ontheemden. Daarbij komen sommige tijdige opvanglocaties ook weer te vervallen, wegens sloop en nieuwbouw.

Opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden

De gemeente Leiden neemt haar verantwoordelijkheid om opvang te blijven regelen voor deze doelgroep. In dit verband heeft de gemeente besloten Oekraïense ontheemden tijdelijk te gaan opvangen aan de Witte Rozenstraat 21. Uit locatieonderzoek in de stad is gebleken dat deze locatie goed geschikt is voor tijdelijke noodopvang van deze doelgroep. Voor opvang komen er tijdelijk 49 kamers vrij voor in totaal ongeveer 100 Oekraïense ontheemden die op dit moment op een andere opvanglocatie wonen. Het gaat om Oekraïense gezinnen met verschillende samenstellingen. De locatie wordt voor een periode van ongeveer anderhalf jaar ingezet.

Samenwerking met Topaz

Het betreft hier een samenwerking met zorginstelling Topaz. Topaz wil op termijn op deze locatie nieuwbouw realiseren. Topaz heeft hierover al contact met de wijkvereniging. Ondertussen werkt Topaz nauw samen met de gemeente om het huidige pand voor ongeveer anderhalf jaar als opvanglocatie te kunnen aanbieden voor Oekraïense ontheemden. De nu al aanwezige huisartsen blijven op de begane grond aanwezig. De medewerkers van het Bed en Baan concept van Topaz op de 2e en 3e verdieping blijven ook op deze locatie wonen.

Informatieavond

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de opvang van Oekraïense ontheemden op deze locatie. Daarom organiseert de gemeente op 13 februari een informatieavond. De informatieavond vindt plaats van 20.00 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in Groenhoven, Witte Rozenstraat 21, 2311 XS. Aanmelden voor de informatieavond kan via een e-mail aan opvang@leiden.nl. U kunt dit emailadres ook gebruiken als u vragen heeft over de informatieavond.

Hulp aanbieden

Tijdens de informatieavond kunnen wij u ook meer vertellen over de hulp die wij nog kunnen gebruiken op de locaties. Als u wilt helpen, kunt u dat meteen aangeven. Op die manier is het voor ons mogelijk om de hulp zo goed mogelijk te coördineren.

Meer informatie

Heeft u vragen over de opvang en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen in Leiden? Stuur dan een e-mail aan: meldpunt.oekraine@leiden.nl.

Op www.leiden.nl/gemeente vindt u meer algemene informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. U kunt ook bellen met telefoonnummer 14 071, keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur).

Met vriendelijke groet,

Julius Terpstra,
Wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn