Waard en Waardeiland - peiling 'keuzes in duurzaamheid'(2024-077)

19 maart 2024, 13:10

We nodigen u uit om de peiling ‘keuzes in duurzaamheid’ in te vullen over de energietransitie. De peiling is een initiatief van Stichting Energietransitie De Waard en Waardeiland (SEDWW). SEDWW heeft, in samenwerking met de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland, een onderzoek laten uitvoeren door bureau Syntraal. Syntraal heeft onderzocht welke oplossingen voor duurzaam verwarmen en groene stroom er zijn voor bedrijventerrein De Waard en het Waardeiland. Daarbij is ook gekeken naar de bijbehorende kosten, duurzaamheid en haalbaarheid.

Vul de peiling in

De stichting wil nu graag, door middel van de peiling, van u als bewoner of ondernemer weten hoe u denkt over deze oplossingen. Deze peiling heeft als doel het inventariseren van de verschillende meningen/denkbeelden/gezichtspunten over de energietransitie op De Waard en het Waardeiland. De peiling wordt niet gebruikt voor besluitvorming over de energietransitie. De gemeente en SEDWW gaan samen aan de slag met de resultaten en met vervolgstappen die daaruit voort kunnen komen.

Resultaten

De peiling is niet anoniem, maar antwoorden op de vragen worden vertrouwelijk behandeld. De resultaten worden op feestelijke wijze gepresenteerd aan wethouder Yvonne van Delft en aan coördinator Lokale Initiatieven en Inclusieve Energietransitie van de Provincie Zuid-Holland Rachad Ghaddoura. Deze presentatie vindt plaats op 14 mei van 16:00-18:00 uur in het Huis van de Buurt Matilo. U ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging.

Toegang tot de peiling

U kunt de peiling invullen via de volgende link: https://ap.lc/QqBtr.

U kunt de peiling ook printen en in een gesloten enveloppe bij de SEDWW voorzitter (Aalberseplein 5 Leiden) in de brievenbus doen. U kunt de peiling downloaden via de volgende link: https://ap.lc/ZAzzw.

Invullen

Het invullen van de peiling neemt ongeveer 15-20 minuten in beslag. Elke individuele bewoner en/of ondernemer kan het formulier invullen. De peiling invullen kan tot 8 april.

We waarderen uw medewerking!

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@sedww.nl. Met vriendelijke groet

Stichting Energietransitie De Waard en Waardeiland en de Gemeente Leiden