Vergroenen hoek Franchimontlaan-Melchior Treublaan

2 juli 2024, 18:55

Er is een definitief ontwerp en beplantingsplan voor de hoek Franchimontlaan-Melchior Treublaan. Woensdag 22 mei werd het definitieve ontwerp aan buurtbewoners gepresenteerd. De werkzaamheden worden in het najaar uitgevoerd.

Uitgangspunten ontwerp

  • Toevoegen van extra groen voor meer biodiversiteit.
  • Door tegels te vervangen door groen, wordt hittestress tegengegaan.
  • Door groenvakken te maken, kan het regenwater beter worden opgevangen.
  • Toevoegen van bomen zorgt voor meer schaduw. Ook vergroot dit de leefbaarheid en gezondheid.
  • Het vergroten van de boomspiegels zorgt voor meer groen. De boomspiegels veranderen hierdoor in kleurrijke plantvakken met verschillende soorten heesters en vaste planten.
  • Met het vergroeningsplan hopen we een aantrekkelijke belevingsroute voor de buurt te maken en zal er een natuurlijke route ontstaan richting polderpark Cronesteyn.

Uitvoering

Het aanplanten van nieuwe beplanting gebeurt altijd in het vroege voorjaar en/of in het najaar. Jonge planten zijn in het late voorjaar en in de zomer kwetsbaar door weinig (regen)water en hitte. De werkzaamheden worden daarom in het najaar uitgevoerd. Tegen die tijd ontvangen buutbewoners daarover een brief met informatie.

Vragen?

Bel 14071 of gebruik het contactformulier, t.a.v. de projectleider vergroening en bewonersparticipatie Leendert van Velzen.