Subsidieregeling geeft Leidse circulaire economie opnieuw een impuls

Dit nieuwsbericht is verlopen.
6 maart 2024, 10:28

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de subsidieregeling Circulair Herwaarderen vastgesteld. Bewoners(organisaties), maatschappelijke organisaties en ondernemers-(verenigingen) met initiatieven die bijdragen aan de circulaire economie in Leiden kunnen hiervoor subsidie aanvragen. De initiatieven zijn gericht op het hergebruiken van reststromen voor nieuwe producten, het voorkomen van afval en/of dragen bij aan de bewustwording en gedragsverandering van Leidse inwoners, bedrijven en bezoekers. Initiatieven voor de eerste subsidieronde kunnen vanaf 1 juni tot 25 september 2024 worden ingediend. En voor de tweede subsidieronde vanaf 1 juni tot 25 september 2025.

Wethouder Yvonne van Delft (Werk, Inkomen, Economie en Cultuur): “Fantastisch dat circulaire initiatieven uit de stad opnieuw worden ondersteund met een bijdrage vanuit de subsidieregeling Circulair Herwaarderen. Ik ben blij dat we nu een onderscheid maken tussen bewonersinitiatieven en initiatieven van ondernemers. Door deze aanpassing krijgen ook de wat kleinere initiatieven van bewoners een kans. Daarnaast zijn we ook weer op zoek naar nieuwe initiatieven van ondernemers en maatschappelijke organisaties en willen we daarmee het netwerk nog verder uitbreiden en versterken. Met elkaar bouwen we zo aan een steeds groter en gevarieerder netwerk voor de Leidse circulaire economie.”

In 2024 en 2025 is per jaar één mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Voor de regeling stelt de gemeente € 180.000,- beschikbaar wat gelijk wordt verdeeld over de twee ronden. Binnen dit subsidiebudget wordt € 30.000,- (€ 15.000,- per ronde) beschikbaar gesteld voor bewoners(organisaties) waarbij een initiatiefnemer maximaal € 5.000,- kan aanvragen. Een subsidiebudget van € 150.000,- (€ 75.000,- per ronde) wordt beschikbaar gesteld voor ondernemers(verenigingen) en maatschappelijke organisaties waarbij een initiatiefnemer maximaal € 20.000,- kan aanvragen.

Onafhankelijke beoordelingscommissies

Voor de bewonersinitiatieven en ondernemersinitiatieven zijn twee aparte commissies aangesteld, die passen bij de doelgroepen. De aanvragen worden beoordeeld door deze twee onafhankelijke commissies, die bestaan uit drie vertegenwoordigers van verschillende facetten van de circulaire economie. Maximaal 5 bewonersinitiatieven en 10 ondernemersinitiatieven worden geselecteerd om te komen pitchen tijdens een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst besluiten de beoordelingscommissies welke aanvragen subsidie toegekend krijgen.

Meer informatie

Initiatiefnemers die vragen hebben over de regeling of al voor 1 juni hun initiatief willen bespreken, kunnen contact opnemen met: subsidie@leiden.nl

Alvast inspiratie opdoen over circulaire economie? Bekijk het programma van de Week van de Circulaire Economie in Leiden. Tussen 11 en 16 maart zijn er verschillende leuke workshops en andere activiteiten bij te wonen die in het teken staan van circulaire economie.