Schelpenkade - update werkzaamheden (2024-050)

6 maart 2024, 10:17

Met deze brief willen we u nader informeren over de geplande werkzaamheden op de Schelpenkade.

De situatie

Eerder hebben we u geïnformeerd dat de kademuur aan de Schelpenkade in slechte staat verkeert en vervangen moet worden. Op dit moment zijn we samen met onze bouwteampartner K_Dekker bouw & Infra bezig met de voorbereidingen voor deze werkzaamheden.

Planning

We verwachten dat we in juni 2024 gaan starten met de werkzaamheden. Als hier meer over bekend is informeren we u met een nieuwe brief.

Bewonersavond

Voordat we de werkzaamheden gaan starten organiseren we nogmaals een bewonersavond. Hiervoor ontvangt u later van ons een uitnodiging. 

Vragen

Heeft u vragen na het lezen van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden op telefoonnummer 14 071 – keuze 3 (maandag tot en met vrijdag 9.00 – 17.00 uur) of stuur een email naar WT@leiden.nl

Met vriendelijke groet,

Hans van Kernebeek
Projectcoördinator Cluster Beheer