Rijnsburgerweg - asfalteren (2024-095)

19 april 2024, 11:06

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden op de Rijnsburgerweg. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Dit gaan we doen

De bovenste laag asfalt van de Rijnsburgerweg is versleten en aan vervanging toe. Voordat we het nieuwe asfalt aanbrengen, gaan we het oude asfalt verwijderen. Het gaat om de kruising met de Bargelaan tot aan de rotonde met de Wassenaarseweg.

Start werkzaamheden

Omdat de Rijnsburgerweg overdag erg druk is, werken we voornamelijk in de avond en nacht. De werkzaamheden starten op maandagavond 6 mei. Er wordt van 19.00 uur tot 05.00 uur gewerkt. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met woensdagochtend 8 mei 05.00 uur.

De werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd:

  • De avond/nacht van maandag 6 mei vanaf 19.00 uur, verwijderen asfaltverharding. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot uiterlijk 05.00 uur.
  • Dinsdag overdag 7 mei tussen 9.30 en 14.00 uur, aanbrengen detectielussen voor de verkeerslichten. Het verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid.
  • De avond/nacht van dinsdag 7 mei vanaf 19.00 uur, aanbrengen asfaltverharding. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot uiterlijk 05.00 uur.

Door het weer of andere onverwachte omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Het werkgedeelte van de Rijnsburgerweg is tijdens de werkzaamheden in de avond en nacht afgesloten voor al het verkeer. De omleiding wordt met borden aangegeven. Dit is ook afgestemd met Arriva. Om het verkeer in goede banen te leiden worden er verkeersregelaars ingezet. Bij calamiteiten hebben hulpdiensten altijd vrije doorgang.

Parkeren

Omdat het werkgedeelte wordt afgesloten vragen we u om uw auto op een andere plek te parkeren. Hiervoor worden parkeerverboden geplaatst.

Overlast

De werkzaamheden gaan samen met geluidshinder. We doen ons uiterste best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. 

Vragen

Heeft u vragen na het lezen van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, telefoonnummer 14 071 – keuze 4 (maandag tot en met vrijdag 9.00-17.00 uur) of stuur een e-mail naar WT@leiden.nl

Met vriendelijke groet,

Wilco van der Burg

Projectcoördinator Cluster Beheer