Overtreding vastgesteld bij lokale ondernemers

25 maart 2024, 09:26

Op donderdag 21 maart vond in Leiden een controle plaats bij drie lokale ondernemers. Dat gebeurde na ontvangst van signalen over de locaties. De gemeente, politie, Omgevingsdienst West-Holland en de Nederlandse Arbeidsinspectie hebben de locaties beoordeeld op naleving van vergunningen en wet- en regelgeving. Daarbij werden verschillende overtredingen vastgesteld.

De aard van de meldingen en overtredingen verschilt. Het betreft onder meer een gevaarlijke situatie met de elektriciteit, het ontbreken van een milieumelding en onhygiënische toestanden. Ook bleek een leidinggevende onder invloed van cocaïne.

Integrale controles

De gemeente wil dat Leiden een veilige en leefbare stad blijft met een eerlijk en gezond ondernemersklimaat. Het regelmatig houden van integrale controles levert daar een bijdrage aan. Door alert in te spelen op signalen van regelovertredingen, wil de gemeente nagaan of bedrijven, pandeigenaren en/of (ver)huurders zich aan de regels houden. De acties worden niet van tevoren aangekondigd.

Verdachte situatie

Heeft u een verdachte situatie gezien of het gevoel dat er iets niet klopt? Deel dit met de politie (tel. 0900 – 88 44) of Meld misdaad anoniem (tel. 0800 – 70 00) / www.meldmisdaadanoniem.nl.